Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Trusted Patient Coach (TPC)

Moderní technologie se využívají při široké škále zdravotních vyšetření. Ve velké míře mohou ale také usnadnit a zefektivnit vztahy pacient – lékař – pečovatel. Pomáhat mohou ve zdravotním monitoringu na dálku a v základní péči, kdy není nutné, aby se pacient kvůli každé maličkosti osobně dostavil do ordinace.

Pro monitoring pacienta, základní vyhodnocování jeho stavu, ukládání, třídění a přeposílání důležitých dat, sumarizaci předepsaných léků, řazení plánovaných vyšetření v kalendáři, sestavování léčebných plánů i vzájemnou komunikaci mezi připojenými uživateli vyvinul CertiCon pro společnosti Health Helm Inc. softwarové řešení Trusted Patient Coach. Díky němu může být pacient v permanentním přímém spojení se svým lékařem, pečovatelem i rodinnými příslušníky, i když je navzájem oddělují kilometrové vzdálenosti. Řešení bylo pod značkou HealthHelm vyvinuto pro USA, kde v současné době snižuje klinikám penále spojené s opakovanou léčbou.

Softwarové řešení spočívá z aplikace pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android i iOS na straně pacienta, webového portálu, který využívají lékaři, pečovatelé a rodinní příslušníci, centrálního serveru a datového úložiště. Pacient průběžně do aplikace zadává základní data, jako je váha tlak apod., přičemž aplikace je schopna sama vyhodnotit základní rizikové situace v souvislosti se zadanou diagnózou.


Více o produktu Trusted Patient Coach naleznete na stránkách TPC.

Industry 4.0