Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
PONUKA SLUŽIEB

 

Kliknutím na modré tlačidlo zistíte viac o konkrétnej službe.

 

Vývoj softvéru

 

Poskytujeme kompletný SW vývojový cyklus od štúdie vykonateľnosti, tvorby požiadaviek, analýzy a návrhu architektúry až po implementáciu, revíziu, verifikáciu softvéru a integračné testovanie. Náš SW tím je zložený z vysokokvalifikovaných SW návrhárov a architektov, ktorí aplikujú svoje rozsiahle skúsenosti a znalosti individuálne podľa potrieb klientov. Sme pripravení realizovať tak ucelené produktové riešenia, ako aj zapojiť sa do akejkoľvek fázy životného cyklu vývoja softvéru. 

 


Portfólio našej SW ponuky zahŕňa:

 » Informačné systémy  

 » Priemyselné riešenia  

 » Mobilné aplikácie

 » Webové aplikácie

 » Databázy a data mining

 » Enterprise architektúru a integráciu

 » Vývoj pre viacero platforiem

 

 

 • Text Hover

Testovanie softvéru

 

Poskytujeme kompletný návrh testovacej stratégie a testovacieho plánu – od implementácie testovacích procedúr, ich revízie až po vlastné vykonanie testov a spracovanie všetkej dokumentácie. Máme dlhoročné skúsenosti s testovaním najnáročnejšieho SW, ako sú životne kritické aplikácie (napr. pre kardiostimulátory), systémy na diagnostiku automobilov či informačné systémy na správu citlivých dát.


Automatizácia testovania

Ponúkame až 100 % automatizáciu testovania, a to vrátane využitia umelej inteligencie (neurónové siete, support vector machines), čo prináša výrazné zníženie nákladov na exekúciu testov.
Máme skúsenosti s využitím špecializovaných nástrojov (QTP, GTS, TestComplete, QFTest a i.), s testovaním webových aplikácií (PAMIE, WEBTest, Selenium) a i.


 

 

 

 

 • Text Hover

Hardvérový dizajn a prototypovanie

 

 

Návrh elektroniky a HW

Ponúkame vývoj kompletného produktu zahŕňajúceho elektronický hardvér a softvér od návrhu a konštrukcie prototypu až po zavedenie do sériovej výroby. V prípade záujme vám môžeme ponúknuť aj konzultácie k existujúcemu produktu.
 

Príklady projektov na prototypovanie hardvéru:

 » CamLed pre Vitte Nedjek » parkovacia kamera pre Strattec » modul pre Madison Technologies » merače pre Metra Apator » bezdrôtové odpočty pre Novamet
» bezkontaktný monitor dychu a tepu pre Linet.


Portfólio našej HW & ASIC ponuky zahŕňa:

Návrh a konzultácie integrovaných obvodov 
Vykonávame nezávislé rozbory chýb, navrhujeme ich riešenie a zaisťujeme odborné konzultácie s našimi odborníkmi.

Preskúšanie (verifikácia) elektronického obvodu
Môžeme merať všetko od čipu po hybridný obvod.

Polovodičové produkčné testy
Spoločne s firmou Teradyne, Inc. sa zúčastňujeme návrhu produkčných testov. Naši inžinieri vyvíjajú najmä testovacie programy (VBT – Visual Bacis for Tests) pre FLEX zariadenie, ktoré vie testovať viacero čipov paralelne. Viac informácií o tomto zariadení a riešeniach od firmy Teradyne, Inc. nájdete na www.teradyne.com.

 

 

 • Text Hover

Profesionálne obchodné a technologické poradenstvo

 

 

Technologické poradenstvo

Dlhoročná prax, intenzívne vzdelávanie, náročné štúdium a skúsenosti z mnohých českých aj svetových projektov v oblasti informačných technológií – to všetko pomáha našim konzultantom získať cenné know-how, ktoré teraz ponúkame aj vám.
 

Poradenstvo poskytujeme predovšetkým v týchto oblastiach:

Industry 4.0 / Priemysel 4.0
Usilujete sa o získanie štátnej podpory? Pomôžeme vám.

Informačná bezpečnosť
Chcete se vyhnout budoucím vícenákladům spojených s integrací bezpečnostních mechanismů ve vaší společnosti? Nechte si zpracovat návrh řešení od našich konzultantů.
 
Systémová integrace
Nevíte, na jaké úrovni je Vaše systémová integrace? Nedokážete přesně stanovit nákladovost Vašich IT projektů? Je Vaše IT komplikované natolik, že údržba integračních mechanismů je drahá a časově náročná? Zvyšte reakční flexibilitu na potřeby trhu a získejte významnou konkurenční výhodu.
 
Servisně Orientovaná Architektura (SOA)
Pomocí nových přístupů v IT architektuře mají organizace možnost vylepšit svoji IT architekturu tak, aby snadněji reagovala na požadavky jejich obchodní strategie.
 
Enterprise architektura (EA)
EA vyžaduje podporu všetkých zložiek organizácie – najmä biznisu a exekutívy – a ich vzájomnú komunikáciu. Pre tie zložky, ktoré si ju osvojili, prináša veľa výhod, najmä však nasledujúce:

 1. EA podáva prehľad o realizovaných funkčnostiach, vďaka čomu dokáže lepšie sledovať dodržiavanie stratégie a zamedziť vytváraniu duplicít;
 2. biznis lepšie rozumie práci IT a IT lepšie chápe potreby biznisu a celej organizácie.

IT Service Management
Pomáhame svojim klientom efektívne riadiť ich informačné technológie a tým generovať pridanú hodnotu, najmä:

 1. ohodnotenie zavedených procesov IT, ich vyspelosti a súladu s odporúčaniami ITIL;
 2. konzultácie pri implementácii a optimalizácii zavedených ITIL procesov;
 3. dodávku a implementáciu vybraných platforiem ServiceDesk.

 

 

 • Text Hover

Vývoj embedded systémov

 

 

Návrh embedded systémov

Návrh embedded systémov

 

Začínajúc dneškom môže váš produkt komunikovať cez internet, ukladať zaznamenané dáta a ponúknuť ďalšie rozšírené funkcie vášmu zákazníkovi.
Pre vývoj embedovaných systémov ponúkame všetky typy biznis modelov od externého odborného zaisťovania až po vývoj kompletného produktu za fixnú cenu. Naši odborní pracovníci majú bohaté skúsenosti so zberom dát najmä vo sfére zdravotníctva a priemyslu.


Znalosť tvorby embedovaných systémov:

» Low power batterry operated systems
» Bezdrôtové systémy a anténové vyhotovenia (ISM 868 MHz, 2,4 GHz)
» Wire-bounded distributed systems (CAN, I2C)
» Vysoko spoľahlivá a robustná konštrukcia
» Spracovanie a dizajn podľa finančných možností pre veľkoobjemovú výrobu
» Výroba prototypu a verifikácia


 

 

 

 • Text Hover
Industry 4.0