Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
NABÍDKA SLUŽEB

Kliknutím na modré tlačítko zjistíte více o konkrétní službě.

Vývoj software

Poskytujeme kompletní SW vývojový cyklus od studie proveditelnosti, tvorby požadavků, analýzy
a návrhu architektury až po implementaci, revizi, verifikaci softwaru a integrační testování.

Náš SW tým je složen z vysoce kvalifikovaných SW návrhářů a architektů, kteří aplikují své rozsáhlé zkušenosti a znalosti individuálně dle potřeb klientů. Jsme připraveni realizovat jak ucelená produktová řešení, tak zapojit se do jakékoli fáze životního cyklu vývoje softwaru.


Portfolio naší SW nabídky zahrnuje:

 » Informační systémy 

 » Průmyslová řešení 

 » Mobilní aplikace 

 » Webové aplikace 

 » Databáze a data mining 

 » Enterprise architekturu a integraci

 » Vývoj pro více platforem

 

 • Text Hover

Testování software

Poskytujeme kompletní návrh testovací strategie a testovacího plánu – od implementace testovacích procedur, jejich revize až po vlastní provedení testů a zpracování veškeré dokumentace.

Máme dlouholeté zkušenosti s testováním nejnáročnějšího SW, jako jsou životně kritické aplikace (např. pro kardiostimulátory), systémy pro diagnostiku automobilů či informační systémy pro správu citlivých dat.

Automatizace testování

Nabízíme až 100% automatizaci testování, a to včetně využití umělé inteligence (neuronové sítě, support vector

machines)což přináší výrazné snížení nákladů na exekuci testů.

Máme zkušenosti s využitím specializovaných nástrojů (QTP, GTS, TestComplete, QFTest aj.),
s testováním webových aplikací (PAMIE, WEBTest, Selenium) aj.

 


 

 • Text Hover

Hardware design a prototypování


Návrh elektroniky a HW

Nabízíme vývoj kompletního produktu zahrnujícího elektronický hardware a software od návrhu a konstrukce prototypu až po zavedení do sériové výroby. V případě zájmu Vám můžeme nabídnout i konzultace ke stávajícímu produktu.
 

Příklady projektů na prototypování hardwaru:

 » CamLed pro Vitte Nedjek 

 » parkovací kamera pro Strattec

 » modul pro Madison Technologies

 » měřiče pro Metra Apator

 » bezdrátové odpočty pro Novamet

 » bezkontaktní monitor dechu a tepu pro Linet.

Portfolio naší HW & ASIC nabídky zahrnuje:

Návrh a konzultace integrovaných obvodů 
Provádíme nezávislé rozbory chyb, navrhujeme jejich řešení a zajišťujeme odborné konzultace s našimi odborníky.

Přezkoušení (verifikace) elektonického obvodu
Můžeme měřit vše od čipu po hybridní obvod.

Polovodičové produkční testy
Společně s firmou Teradyne, Inc. se účastníme návrhu produkčních testů. Naši inženýři vyvíjejí zejména testovací programy (VBT – Visual Bacis for Tests) pro FLEX zařízení, které umí testovat více čipů paralelně. Více informací o tomto zařízení a řešeních firmy Teradyne, Inc. naleznete na www.teradyne.com.

 

 • Text Hover

Profesionální obchodní a technologické poradenství


Technologické poradenství

Dlouholetá praxe, intezivní vzdělávání, náročné studium a zkušenosti z mnoha českých i světových projektů v oblasti informačních technologií – to vše pomáhá našim konzultantům k získání cenného know-how, které nyní nabízíme i Vám.
 

Poradenství poskytujeme především v těchto oblastech:

Industry 4.0 /Průmysl 4.0
Usilujete o získání státní podpory? Pomůžeme Vám.

Informační bezpečnost
Chcete se vyhnout budoucím vícenákladům spojených s integrací bezpečnostních mechanismů ve vaší společnosti? Nechte si zpracovat návrh řešení od našich konzultantů.
 
Systémová integrace
Nevíte, na jaké úrovni je Vaše systémová integrace? Nedokážete přesně stanovit nákladovost Vašich IT projektů? Je Vaše IT komplikované natolik, že údržba integračních mechanismů je drahá a časově náročná? Zvyšte reakční flexibilitu na potřeby trhu a získejte významnou konkurenční výhodu.
 
Servisně Orientovaná Architektura (SOA)
Pomocí nových přístupů v IT architektuře mají organizace možnost vylepšit svoji IT architekturu tak, aby snadněji reagovala na požadavky jejich obchodní strategie.
 
Enterprise architektura (EA)
EA vyžaduje podporu všech složek organizace – zejména byznysu a exekutivy – a jejich vzájemnou komunikaci. Pro ty složky, které si ji osvojili, přináší řadu výhod, zejména však následující:

 1. EA podává přehled o realizovaných funkčnostech, díky čemuž dokáže lépe sledovat dodržování strategie a zamezit vytváření duplicit;
 2. byznys lépe rozumí práci IT a IT lépe chápe potřeby byznysu a celé organizace.


IT Service Management
Pomáháme svým klientům efektivně řídit jejich informační technologie a tím generovat přidanou hodnotu, zejména:

 1. ohodnocení zavedených procesů IT, jejich vyspělosti a souladu s doporučeními ITIL;
 2. konzultace při implementaci a optimalizaci zavedených ITIL procesů;
 3. dodávku a implementaci vybraných platforem ServiceDesk. 

 • Text Hover

Vývoj embedded systémů


Návrh embedded systémů

Počínaje dneškem může Váš produkt komunikovat přes internet, ukládat zaznamenaná data
a nabídnout další rozšířené funkce Vašemu zákazníkovi.

 

Pro vývoj embedovaných systémů nabízíme všechny typy byznys modelů od externího odborného zajišťování až po vývoj kompletního produktu za fixní cenu. Naši odborní pracovníci mají bohaté zkušenosti se sběrem dat zejména ve sféře zdravotnictví a průmyslu.

Znalost tvorby embedovaných systémů:

 » Low power batterry operated systems

 » Bezdrátové systémy a anténová provedení (ISM 868 MHz, 2,4 GHz)

 » Wire-bounded distributed systems (CAN, I2C)

 » Vysoce spolehlivá a robustní konstrukce

 » Zpracování a design dle finančních možností pro velkoobjemovou výrobu

 » Výroba prototypu a verifikace

 


 • Text Hover
Industry 4.0