Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
PRIEMYSEL

Kapacitné plánovanie

 

Využívanie zdrojov vo výrobných procesoch a ich plánovanie bolo, je a vždy bude jednou z najťažších oblastí priemyslu vôbec. Prebytok materiálu na jednej z výrobných staníc. Nedostatok potrebného náradia na stanici druhej. Preťaženie pracovníkov na jednej, nedostatok práce na strane druhej? Toto je len niekoľko problémov, ktoré sú vo výrobných procesoch prakticky bežné, a je niekedy veľmi zložité na tieto situácie správne reagovať.
Najlepší spôsob, ako sa týchto situácií trvalo zbaviť, je predchádzať im. Využite svoje zdroje tak efektívne, ako len to je možné, a zvyšujte pritom kritické ukazovatele výkonnosti.

 

Prediktívna údržba

 

Narážate v rámci svojho podniku na časté poruchy zariadení, rôznych typov náradia či strojov, ktoré prichádzajú neorganizovane a neplánovane? S týmto problémom sa v súčasnosti stretáva prakticky každý výrobný podnik. Buďte jedným z mála, ktorý sa týmto prekážkam vyhne.
Vo chvíli, keď sa výrobný stroj pokazí, treba ho s ohľadom na prebiehajúcu výrobu čo najrýchlejšie opraviť. Taký prístup k údržbe znamená, že je nevyhnutné mať na sklade stále pripravené všetky náhradné diely potrebné na opravu – to je však veľmi nákladné. Princípom prediktívnej údržby je neustály prehľad o jednotlivých zariadeniach, o kvalite výstupov, o spotrebe energie a ďalších ukazovateľoch. Vďaka tejto znalosti máte jedinečnú možnosť, a to údržbu plánovať – nie sa ňou nechať zaskočiť.
Predchádzajte systémovým výpadkom a zachovajte prevádzkyschopný stav svojej linky vďaka inteligentnej diagnostike zo senzorov a dát.

Krízový rozvrh

 

Dodacie lehoty sa skracujú, kvalita výrobkov a služieb musí byť stopercentná a výrobcovia aj dodávatelia sa dostávajú pod veľký tlak zo strany zákazníkov a odberateľov. V súčasnosti je nutné vedieť v rámci výrobného procesu reagovať na vzniknuté situácie, ktoré môžu vami rozvrhnutú výrobu negatívne ovplyvniť.
Rozsiahle a komplexné výrobné procesy sa skladajú z mnohých jednotlivých činností, využíva sa veľké množstvo rôznych súčiastok, pracuje sa s rôznymi typmi náradia a nástrojov. Takto zložitý proces je náchylný na časté poruchy a ďalšie odchýlky, ktoré vznikajú oproti pôvodnému plánu. Porucha zariadenia alebo nedostatok materiálu v sklade tak môže viesť k zdržaniu výroby a s tým súvisiacim finančným stratám.
Predvídajte a pripravte sa na podobné situácie využitím svojich procesných skúseností. Vytvorte si alternatívny rozvrh pre prípad negatívneho zásahu. Reagujte na vzniknuté situácie s chladnou hlavou, efektívne, v danom momente tým najlepším variantom, a hlavne v reálnom čase.

 

RIEŠENIA NA MIERU

 

Navrhneme unikátne riešenie aj pre vašu spoločnosť..

 

Industry 4.0