Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
PRŮMYSL

Kapacitní plánování

Využívání zdrojů ve výrobních procesech a jejich plánování bylo, je a vždy bude jednou z nejtěžších oblastí průmyslu vůbec.

Přebytek materiálu na jedné z výrobních stanic. Nedostatek potřebného nářadí na stanici druhé. Přetížení pracovníků na jedné, nedostatek práce na straně druhé? Toto je jen několik problémů, které jsou ve výrobních procesech prakticky běžné a je někdy velmi složité na tyto situace správně reagovat.

Nejlepší způsob, jak se těchto situací trvale zbavit, je předcházet jim. Využijte vaše zdroje tak efektivně, jak jen to je možné a zvyšujte přitom kritické ukazatele výkonnosti.

Prediktivní údržba

Narážíte v rámci svého podniku na časté poruchy zařízení, různých typů nářadí či strojů, které přichází neorganizovaně a neplánovaně? S tímto problémem se v současné době setkává prakticky každý výrobní podnik. Buďte jedním z mála, který se těmto překážkám vyhne.

Ve chvíli, kdy se výrobní stroj porouchá, je třeba jej s ohledem na probíhající výrobu co nejrychleji opravit. Takový přístup k údržbě znamená, že je nezbytně nutné mít na skladě stále připravené veškeré náhradní díly potřebné pro opravu – to je však velmi nákladné. Principem prediktivní údržby je neustálý přehled o jednotlivých zařízeních, o kvalitě výstupů, o spotřebě energie a dalších ukazatelích. Díky této znalosti máte jedinečnou možnost, a to údržbu plánovat – ne se jí nechat zaskočit.

Předcházejte systémovým výpadkům a zachovejte provozuschopný stav vaší linky díky chytré diagnostice ze senzorů a dat.

Krizový rozvrh

Dodací lhůty se zkracují, kvalita výrobků a služeb musí být stoprocentní a výrobci i dodavatelé se dostávají pod velký tlak ze strany zákazníků a odběratelů. V současné době je nezbytné umět v rámci výrobního procesu reagovat na nastalé situace, které mohou Vámi rozvrženou výrobu negativně ovlivnit.

Rozsáhlé a komplexní výrobní procesy se skládají z mnoha jednotlivých činností, využívá se velké množství různých součástek, pracuje se s různými typy nářadí a nástrojů. Takto složitý proces je náchylný na časté poruchy a další odchylky, které vznikají oproti původnímu plánu. Porucha zařízení nebo nedostatek materiálu ve skladu tak může vést ke zdržení výroby a s tím souvisejícím finančním ztrátám.

Předvídejte a připravte se na podobné situace využitím vašich procesních zkušeností. Vytvořte si alternativní rozvrh pro případ negativního zásahu. Reagujte na nastalé situace s chladnou hlavou, efektivně, v daný moment tou nejlepší variantou, a hlavně v reálném čase.

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Navrhneme unikátní řešení i pro Vaši společnost.

Industry 4.0