Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
PRŮMYSL 4.0

Iniciativa Průmysl 4.0 zmodernizuje české podniky, CertiCon bude pomáhat s dotacemi

Zásadní oživení českého průmyslu má v plánu přinést Národní iniciativa Průmysl 4.0. České podniky budou moci díky ní žádat o dotace na přeměnu stávajících výrobních provozů v moderní robotické systémy eliminující asistenci člověka. Vláda chce zmodernizovat český průmysl, aby obstál v konkurenčním boji se zahraničními firmami, které nejmodernější inovace souhrnně označované jako Industry 4.0 nebo čtvrtá průmyslová revoluce již zdárně provedly. Společnost CertiCon vidí v iniciativě Průmysl 4.0 mimořádnou příležitost, kterou by si české podniky neměly nechat ujít. CertiCon se již dlouhou dobu specializuje na vývoj inovačních řešení, která plně splňují požadavky Průmyslu 4.0 (Industry 4.0). Firmám usilujícím o získání státní podpory bude poskytovat odborné poradenství.

„Většina projektů CertiConu realizovaných v poslední době již standardy Průmyslu 4.0 plně splňuje a to samé platí i o projektech ve fázi vývoje. Proto si myslím, že naše poradenství může přinést žadatelům o dotace spoustu potřebných rad a informací. Průmysl 4.0 je pro české podniky opravdu mimořádně velkou šancí, aby zmodernizovaly své výrobní provozy. Podání kvalitně zpracované dotační žádosti a její následné schválení může firmě přinést výrazný technologický náskok, ze kterého může žít dlouhé roky,“ uvádí Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., předseda představenstva CertiConu.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

Předseda představenstva

Významné projekty CertiConu splňující požadavky Průmyslu 4.0

Jedním z posledních projektů CertiConu, který byl vyvíjen v rámci standardů Průmyslu 4.0, byla např. Epiqa. Tento sofistikovaný rozvrhovač prací pro výrobce letadel Airbus organizuje výrobu letounů A350 a podle výsledků z testovacího provozu je schopný zefektivnit výrobní proces zhruba o 15 %. Dalším realizovaným projektem je softwarové řešení pro amerického zadavatele umožňující vzdálený monitoring pacientů pomocí chytrého telefonu a počítače. Pro český ASEKOL byl vyvinut systém, který na třídicí lince rozpoznává širokou škálu různých elektrických spotřebičů. Linka je tak díky tomuto řešení plně samostatnou automatizovanou jednotkou.

 

„Česká ekonomika je výrazně svázána s německou. Český průmysl musí být více napojen na výzkumná centra robotiky a automatizace. Velmi mě udivuje, že o robotiku a kybernetiku nejeví větší zájem například energetické firmy,“ dodává profesor Vladimír Mařík.

Průmysl 4.0

Aktuální inovace v průmyslu jsou označovány jako čtvrtá průmyslová revoluce proto, že přichází po velkých historických změnách na trhu práce, které v minulosti přinesla pára, posléze elektřina a pak počítačové technologie. Přínosem čtvrté průmyslové revoluce jsou inteligentní robotické výrobní jednotky, které jsou schopny samostatné práce, umí mezi sebou komunikovat, dokážou přizpůsobovat výrobu různým podmínkám a ve většině případů jsou napojeny na moderní informační sítě. Současná čtvrtá fáze průmyslové revoluce bývá označována také jako Průmysl 4.0. Historie » Základní vize čtvrté průmyslové revoluce byly prezentovány v roce 2011 » Ucelený koncept byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013 » Německo do programu investovalo již 200 milionů eur (stav v květnu 2015), na programu se podílejí přední německé strojírenské a elektrotechnické podniky, např. Siemens, Bosch a Volkswagen; právě tyto firmy mají pobočky a obchodní partnery také v Česku, kterých se projekt také bezprostředně týká

Industry 4.0