Your address will show here +12 34 56 78

Obchodní tým CertiConu prezentuje produktové portfolio na jednom z největších veletrhů zaměřených na technologie ve zdravotnictví – Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). Tentokrát se tato velkolepá akce odehrává v Las Vegas, kde se odprezentuje takřka 45.000 specialistů a společností zaměřených na vývoj inovativních zařízení a systémů pro zdravotnictví.

CertiCon zde ukazuje zejména novinky z vývoje systému pro analýzu videa z kamerového záznamu, produktu CertiConVis. Dále systém pro analýzu spánkových dat Cyber PSG, inovativní rozvrhovací systém EPIQA pro zdravotnická zařízení či fyzioterapeutické přístroje dceřinné společnosti EMBITRON.

Veletrh se koná od 5. – 9. března 2018 v Sand Expo Centru v Las Vegas. CertiCon stánek lze nalézt pod označením 10916.

Více informací o akci naleznete zde: www.himssconference.org0

Zkraje roku, konkrétně 1. února 2018, jsme oficiálně otevřeli již čtvrtou pobočku naší společnosti. Kanceláře jsou umístěny v 16. patře moderní budovy RCO – Regionálního centra Olomouc, v ulici Jeremenkova a nabízí jedinečný výhled na město. Umístění budovy v těsné blízkosti hlavního nádraží nabízí nové pracovní příležitosti i pro dojíždějící kolegy.

V současné době probíhá náborová kampaň a do moderních kanceláří usedají první zaměstnanci. „Vzhledem k narůstajícímu počtu projektů a zájmu klientů o naše služby byla expanze do dalšího města s potenciálem rychlého obsazení nabízených pozic logickou volbou. Dokázali jsme pronajmout velmi reprezentativní prostory v centru města navíc s velmi dobrou dopravní dostupností, což je pro mnohé kolegy z Olomouce a okolí rozhodující benefit“, říká obchodní ředitel společnosti CertiCon, Vladimír Mařík ml..

Více o vypsaných pozicích nejen v Olomouci si můžete dohledat na našem kariérním webu www.makejvit.cz.

0

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. obdržel státní vyznamenání. Medaili získal za svůj přínos v oblasti vědy. Prof. Mařík vnímá své ocenění nejen jako poděkování za přínos v oblasti vědy, ale také jako ocenění pro všechny kolegy, kteří se rozhodli odejít ze svých dosavadních míst uvnitř i vně ČVUT a přejít do zcela nového prostředí CIIRC ČVUT. Více se dozvíte zde.

0

Naši zástupci dnes odletěli do Arménie v rámci mise Svazu průmyslu a dopravy ČR do arménské metropole Jerevan. Misi pod vedením prezidenta Svazu Jaroslava Hanáka doprovází předseda Senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch. Podnikatelské mise se účastní zástupci 11 společností, kteří budou mít možnost projednat obchodní příležitosti se svými arménskými partnery během bilaterálních jednání.

„Arménie patří k nejzajímavějším trhům v regionu pro příliv zahraničních investic. Je to navíc vstupní brána do regionu, zejména do Gruzie nebo Íránu. České firmy se zde mohou uplatnit například v oblasti dopravních prostředků či v dodávkách dílů pro železnici. Arméni mají zájem také o naše zkušenosti z odvětví energetiky, ať už z jaderných nebo i vodních elektráren,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Arménii vnímáme jako zemi s velkým potenciálem k rozvoji spolupráce zejména v oblasti inovativních IT technologií. Na misi chceme představit CertiCon jako stabilní, vědecko-technologickou společnost s mezinárodní působností, oslovit potenciální obchodní partnery a získat informace pro přípravu našich řešení dle potřeb arménského trhu. U příležitosti této mise také představíme fyzioterapeutické vybavení, které vyvíjí společnost EMBITRON ze skupiny CertiCon Group,“ říká Vladimír Mařík ml., obchodní ředitel společnosti CertiCon.

Do Arménie Česká republika nejčastěji dováží stroje pro automatické zpracování dat, elektroniku jako telefonní přístroje, přístroje pro vysílání, akumulátory či monitory, projektory a televizní přijímače. Firmy obchodují také s drogerií a hygienickými potřebami, sklem využívaným v domácnostech, ale i se zbraněmi. Arménské podniky naopak do Čech dováží například aluminiovou folii, etylalkohol, chemické látky, laboratorní sklo, kameny pro výtvarné účely, koženou obuv nebo starožitnosti.

0

Společnosti SPEL a CertiCon se chystají uvést na trh inovativní systém detekce a monitoringu parkovacích stání pro veřejné i neveřejné parkovací plochy.

Společnost SPEL úspěšně dokončila testování unikátního systému pro správu obsazenosti parkovacích ploch pomocí inteligentního počítačového vidění. Řešení vychází ze systému CertiConVis od vědecko-technologické společnosti CertiCon. Systém dokáže v reálném čase zaznamenávat a vyhodnocovat pomocí analýzy z kamerového záznamu volné parkovací stání a pohyb vozidel v rámci monitorované plochy. Analýza probíhá jak pomocí tří neuronových sítí s různým nastavením citlivosti, tak následným vyhodnocování pomocí předdefinovaného 3D modelu konkrétního parkovacího stání. Systém byl doposud mimo jiné testován na dvou frekventovaných parkovacích plochách.

První implementace proběhla na odstavném parkovišti pro kamiony v Dobšicích na dálnici D11, kde se pomocí kamerového systému vyhodnocovala obsazenost devíti stání pro kamiony a kamionové soupravy. Systém zde dosahoval 98% úspěšnosti a to jak ve vyhodnocení obsazenosti plochy, tak i rozpoznání velikosti zaparkovaného dopravního prostředku.

Další lokalitou byla vlastní parkovací plocha společnosti SPEL o velikosti přibližně 200 m2 a počtu 90 parkovacích míst. I při vysoké frekvenci pohybu vozidel po parkovací ploše funguje systém i zde takřka stoprocentně.

„Parkovaní je v současnosti bráno jako zásadní problém. Se zvyšujícím se počtem vozidel na silnicích je potřeba více využívat moderní technologie, které dokáží řešit situaci efektivně a reagovat v reálném čase. Jedním z příkladů budoucího použití je například implementace inteligentního systému pro správu parkování v městských parkovacích zónách. Toto řešení spadá do kategorie služeb pro „Chytré město“ a řadí se tak po bok dalších systémů pro zlepšení kvality lidských životů. Pomáhat bude nejen řidičům, ale také významně sníží zátěž na životní prostředí“, říká statutární ředitel společnosti SPEL, pan Jiří Svoboda.

Řešení spadá do skupiny tzv. IoT (Internet of Things). Tedy systémů, kdy propojení věcí, předmětů či objektů s internetem přináší nové možnosti ovládání, využití nebo zajištění pokročilých služeb a funkcionalit.

V současné době probíhá finální příprava pro uvedení systému pro prodej na obchodním trhu. První zákazníci si budou moci systém objednat předběžně od září tohoto roku.

0

Po úspěšné obchodní cestě do Jordánska, kde se zástupcům společností Linet, Medin a EMBITRON podařilo otevřít obchodní trh pro Českou republiku, jsme dne 24. července přivítali  šestičlenou jordánskou delegaci v pražském sídle skupiny CertiCon Group. Jordánští delegáti v čele s generálmajorem MUDr. Alim Obeidatem, jordánským velitelem vojenského zdravotnictví a současně ředitelem největší vojenské nemocnice King Hussein Medical Centre, byli z týdenní návštěvy České republiky velmi potěšeni. Mimo ukázky moderního zázemí českých společností a exkurze v nemocnicích si vyzkoušeli i lázeňské procedury u našeho klienta – sanatoria Savoy Westend v Karlových Varech.

Z hlediska rozvoje dalších obchodních aktivit bylo přislíbeno rozšíření obchodního týmu jordánského distributora zdravotních zařízení Al Amal o tři obchodní zástupce zaměřené výhradně na prodej produktů od českých společností (prozatím Linet, Medin, EMBITRON). Delegáti dále poznamenali, že se při dodávkách zdravotní techniky zaměřují více na kvalitu, což dle jejich názoru české společnosti jednoznačně splňují. 

Zástupci jordánského zdravotnického zařízení King Hussein Medical Centre vyjádřili zájem o nákup dalších zdravotních zařízení od českých výrobců, či softwarových řešení od společnosti CertiCon. 

V září tohoto roku se znovu vypraví zástupci českých společnosti do Ammánu s konkrétní nabídkou produktů a služeb, které budou během následujících let do Jordánska dodávány.

0

Společnost EMBITRON, výrobce lékařské techniky a člen skupiny CertiCon Group, výrazně posílila svoji pozici na jordánském trhu. Po ekonomicko-diplomatické návštěvě Jordánska vedené náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou se EMBITRON stal autorizovaným dodavatelem zdravotnického zařízení pro medicínské služby jordánského státního sektoru. Náměstek ministra předal vojenské nemocnici King Hussein Medical Center jako dar České republiky přístroj Extremiter 2010 určený k léčbě poruch prokrvení končetin.

Jordánská státní zdravotnická zařízení mohou nakupovat od českých výrobců

Ekonomicko-diplomatická jednání českých výrobců zdravotnické techniky a náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy s autoritami jordánského zdravotnictví byla úspěšná. Společnosti EMBITRON, Linet a Medin, jež otevřely obchodní trh mezi Jordánskem a Českou republikou, byly zároveň zařazeny na seznam autorizovaných dodavatelů, od kterých mohou jordánská státní zdravotnická zařízení nakupovat moderní zdravotnické přístroje a vybavení. „Zařazení mezi autorizované dodavatele nám otevřelo dveře na nový trh. Do Jordánska bychom rádi dodávali zdravotnické přístroje EMBITRONU, ale i ostatních společností spadajících pod CertiCon Group. Se zdravotnickou technikou máme dlouholeté zkušenosti. Rostoucí zájem ze zahraničí dokládá, že naše hardwarová i softwarová řešení, vyráběná často i na zakázku, patří mezi ta nejmodernější a bez problémů dokáží obstát před konkurencí,“ dodává Ing. Vladimír Mařík ml., obchodní ředitel společnosti CertiCon.

Rozhodnutí bylo oznámeno poté, co náměstek ministra zahraničních věcí 22. května předal vojenské nemocnici King Hussein Medical Center dary České republiky, které tvořily zdravotnické přístroje a nástroje vyrobené zmíněnými českými výrobci. Předání darů bylo realizováno v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED, jehož celková hodnota činila 2,9 milionu korun. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci výrobců, čelní představitelé jordánského vojenského zdravotnictví, lékaři uvedené nemocnice a novináři.Extremiter pomáhá při špatném prokrvování končetin

Extremiter 2010 poskytuje vakuově kompresní terapii pro pacienty s poruchou prokrvení končetin. Mimořádně velkou účinnost vykazuje při léčbě senzomotorické diabetické polyneuropatie i při léčbě diabetických ulcerací (diabetická noha). Přístroj vyrábí společnost EMBITRON, která je členem CertiCon Group.                                                                              .
0

V sobotu jsme se zúčastnili 1. veletrhu pracovních příležitostí pro seniórní programátory. Venku bylo tropické počasí a spousta programátorů se přišla zchladit na veletrh. Na akci bylo opravdu velké množství účastníků a naši kolegové měli co dělat, aby se potkali opravdu s každým, kdo na veletrh zavítal. V průběhu veletrhu jsme získali 50 kontaktů, se kterými již aktivně pracujeme. Různorodost veletrhu navíc podpořila široká škála zájemců od středoškoláků až po zkušené seniory s několikaletou praxí napříč mnoha technologiemi – javascript, PHP, java, C# a testeři. Dále jsme se zúčastnili několika přednášek (např. o bitcoin, F#), které byly rovněž velmi přínosné. Velice nás potěšilo, že mnoho účastníků veletrhu CectiCon již znala a cíleně si nás vyhledali, případně u nás již byli na osobním setkání a chtěli s námi opakovaně navázat spolupráci.

0

Zástupci společnosti CertiCon a dalších českých technologických firmem a vědeckých institucí absolvovali za podpory agentury Czechinvest obchodní misi po Japonsku, velmoci informačních technologií. Česká skupina se setkala s představiteli předních japonských institucí z veřejné i soukromé sféry. CertiCon registruje zájem ze strany japonských firem zejména o produkty z oblasti prediktivní diagnostiky, plánování a rozvrhování výroby, robotiky a umělé inteligence.

Hlavním tématem šestidenní cesty byly nejprogresivnější oblasti informatiky, zejména robotika a kybernetika. Skupina představitelů českých firem pod vedením profesora Vladimíra Maříka, ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT) navštívila v Japonsku celkem 9 institucí ve 4 městech. V delegaci byli také představitelé českých technologických univerzit – Ing. Karel Žebrakovský, bývalý velvyslanec České republiky v Tokiu, nyní vedoucí odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT, Ing. Libor Přeučil, CSc. z CIIRC ČVUT, profesoři Pavel Václavek a Luděk Žalud ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC) VUT Brno a nově zvolený rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. Václav Snášel.  

CertiCon na misi představil inovativní produkty, které v poslední době uvedl na trh. „Nejvíce v Japonsku zaujaly naše produkty z oblasti prediktivní diagnostiky, plánování a rozvrhování výroby. Bylo vidět, že o spolupráci s českými vědecko-technologickými institucemi mají japonští partneři zájem“, říká Vladimír Mařík ml., obchodní ředitel společnosti CertiCon.  

Česká skupina navštívila například Research&Development Centre Mitsubishi Electric v Osace, výzkumné středisko automobilky Toyota v Nagoji, výzkumné centrum AIST v Tsukubě nebo japonské ministerstvo obchodu a průmyslu. Na akademické půdě se setkali s představiteli vysokých škol University of Tsukuba a Nagoya University. Celá mise byla zakončena pracovním workshopem na Velvyslanectví České republiky v Tokiu pod patronací velvyslance ČR p. Tomáše Duba, kterého se zúčastnilo 40 odborníků z japonských firem vedeni Dr. Kubo, ředitelem japonské Robotic Revolution Initiative.

0


Společnost CERTICON, která v rámci své firemní společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje rozvoj mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL na území České republiky, hostí 26. dubna 2017 ve svých prostorách národní seminář ECDL pro školy, vzdělávací společnosti a další zainteresované organizace.

Během tohoto semináře bude zástupci České společnosti pro kybernetiku a informatiku a nadnárodní nadace ECDL Foundation ve světové premiéře představen nový vzdělávací a certifikační modul programu ECDL s názvem „Managing Online Information“.

Česká republika je první zemí světa, kde je možné skládat ECDL zkoušky z této velice zajímavé a trhem práce žádané oblasti digitálních technologií.

0

PREVIOUS POSTSPage 2 of 3NEXT POSTS
Industry 4.0