Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
EPIQA

EPIQA is a tool for the optimisation of a wide range of production and logistics processes in various areas of industry. It can be used anywhere it is necessary to efficiently plan activities in conditions of a high risk of changes or defects.


 The main advantage of the Smart Scheduler program is the considerable streamlining of the entire process, during which it is necessary to perform a great number of activities or to complete a great number of components. Smart Scheduler can react to a slowdown or stoppage of work on a production line, can synchronise the production units under different conditions and evaluate the resulting situation.

 
We first implemented the Smart Scheduler system for the purpose of optimising the production lines of Airbus A350 XWB aircraft in Airbus Industries. Airbus is currently testing our solution in simulation regime and on the basis of trial operations it shows that this software solution is capable of improving the efficiency of the entire manufacturing process by up to 15%.

With regard to the trial operation in Airbus, Ing. Jan Sedivy CSc., the head of the ARUM project in CertiCon, stated:  

 “Any problem in the development of one piece of an airplane can mean the delay of the production start-up phase by up to half a year, which represents huge additional expenses. When production begins on a new aircraft type, up to 70% of the operations during the assembly of the first five aircraft end in failure, which is definitely a great problem that the manufacturers are trying to resolve. The main advantage of the EPIQA solution is the greater efficiency of the
entire production process and the elimination of various delays.”

  • Text Hover

EPIQA offers the intelligent planning, scheduling, management and simulation of real production processes based on multi agent technologies. Thus it enables:

» automated production and sales planning

 

» supplier chain management

 

» modelling and simulation of complicated processes


» decision-making support  

Funkčnost platformy EPIQA je možné využít i ve zdravotnictví. Nejenže systém umí připravit efektivní rozvrh pro pacienty, kteří musí absolvovat sérií vyšetření, ale podobné rozvrhy připravuje i pro operační sály, lékařské vybavení (specializované přístroje), personál a další složky nemocničních procesů. Řešení optimalizuje plánované časy zákroků jednotlivých vyšetření a operací tak, aby došlo k harmonizaci všech složek nemocničního zázemí, dostupnosti kvalifikovaného personálu, operačních sálů i návaznosti procedur. V neposlední řadě jsou zohledňovány preference pacientů a členů operačního týmu.

Při tvorbě rozvrhů uvažuje systém množství komplexních parametrů, které uživatel může v aplikaci nastavit jako např. kvalifikaci lidských zdrojů, urgentnost zákroku, vytíženost zařízení, obsazenost prostor apod., zároveň dokáže snižovat až zcela eliminovat rizika spojená s potřebou nečekané změny naplánovaných aktivit, přičemž o změnách ihned informuje zainteresované subjekty pomocí SMS zpráv či push notifikací.

Výsledkem rozvrhování je přesný harmonogram operací, tj. kdo, kdy, kde, kým a s využitím jakých prostředků bude operován.

  • Text Hover
Hlavní vlastnosti produktu:

» možnost výběru z navržených scénářů


» okamžitá reakce na změny vnitřního i vnějšího prostředí s dopadem na plán


» široké možnosti nastavení parametrů lidských a materiálních zdrojů, týmů, procesů a procedur, vzájemných závislostí a podmínek


» okamžitý přehled o plánu i o reálném stavu procesů


» mobilní rozhraní (zasílání oznámení o změnách v rozvrhu apod.)


» okamžitá reakce na změny vnitřního i vnějšího prostředí s dopadem na plán


» možnost manuální korekce zvoleného plánu


» integrace do klinických informačních systémůIndustry 4.0