Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
INTELIGENTNÉ MESTO

Analýza obrazu z bezpečnostných kamier

 
Vizuálny záznam je dnes zdrojom obrovského množstva informácií. Pomocou počítačového videnia s umelou inteligenciou je možné tieto informácie získavať z kamier dokonca v reálnom čase. Týmto sa video stáva jednou z najdôležitejších informačných komodít v organizácii, ktorú je možné opakovane vyťažiť a použiť podobne ako dátový sklad.
Bezpečnosť na verejných priestranstvách aj vnútri budov je jednou z kľúčových otázok na vyriešenie občianskej bezpečnosti. Vďaka riešeniu CertiConVis dokážeme odhaľovať bezpečnostné hrozby, detegovať podozrivé správanie či okamžite zareagovať na nehodu občana, ktorý spadol na chodníku. V doprave sú to najmä štatistiky ako podklad pre rozhodovanie o úpravách mesta, ale aj pre detekciu dopravných priestupkov či iných ohrození. CertiConVis je softvér, ktorý analyzuje obraz z kamerového systému v reálnom čase a poskytuje taktiež forenznú analýzu historických záznamov.
 


 

Detekcia parkovacích miest

 

Hľadaním parkovacieho miesta v preplnených mestách strácajú vodiči veľa času, čo okrem ďalších problémov veľmi významne prispieva k tvorbe škodlivých emisií. V CertiCone problém s parkovaním riešime pomocou analýzy z kamier. Náš analytický softvér dokáže prázdne parkovacie miesto okamžite detegovať a informáciu poslať do informačného systému, ktorý ho následne oznámi vodičom a správe mesta. Informácia o voľných parkovacích miestach je nonstop dostupná napríklad v mobilnej aplikácii pre mesto. Už doma si tak návštevníci budú môcť vyhodnotiť, či sa im vyplatí ísť do centra autom a skúšať tam zaparkovať, prípadne také miesto aj vzdialene predplatiť.
Správa mesta túto informáciu môže využiť na navigáciu vodiča cez mobil už pri príjazde do mesta alebo mu pomôže nájsť alternatívne parkovacie miesto na inom parkovisku. Výhoda oproti konvenčným systémom na báze magnetických snímačov je predovšetkým v cene zadováženia a údržby. Systém analýzy obrazu je možné jednoducho integrovať so všetkými existujúcimi systémami, kamerami a infraštruktúrou parkoviska. Tento systém ďalej umožňuje využiť všetky obrazové informácie, napr. na rozpoznanie EČV, kontrolu časového parkovania, detekciu, kedy konkrétne auto na mieste zaparkovalo a kedy miesto opustilo.
  

Marketing obchodných centier

 

Jednou zo zásadných potrieb obchodných centier je zistiť čo najviac o ich zákazníkoch. Predajcovia neustále hľadajú nové spôsoby ako presnejšie cieliť reklamu na návštevníkov. Obchodné centrum môže dnes využiť mnohé technológie nielen na to, aby dokázalo dáta o zákazníkoch získať, ale taktiež aby dokázalo nakupujúcim informácie poskytnúť. Ide najmä o štatistiky pešieho pohybu zákazníkov alebo áut na parkovisku, živé online „výklady“ obchodov, personalizovaná reklama či živá interná navigácia priestorom aj akciami nákupného centra. Jednou z technológií pre retail marketing sú pohybové štatistiky kupujúcich získané analýzou obrazu z kamier. Týmto spôsobom je možné získať informácie o počtoch osôb vchádzajúcich do určitých zón, zvýšenú frekvenciu pohybu a v určitých prípadoch aj biometrické a demografické dáta. Na základe týchto informácií je možné vyhodnocovať úspešnosť marketingových a PR akcií, identifikovať miesta s vyššou atraktivitou pre kupujúcich, a ďalšie. Pre indoor navigáciu sme pripravení realizovať riešenie pomocou beacon systémov. Tie sú schopné detegovať a rozoznať mobilné zariadenie na základe polohy či podľa predošlého správania majiteľa. Hlavným použitím beacon systémov je však zasielanie personalizovaných marketingových oznámení a ponúk na základe typu a polohy kupujúceho.  

RIEŠENIA NA MIERU

 

Navrhneme unikátne riešenie aj pre vašu spoločnosť.

 

Industry 4.0