Your address will show here +12 34 56 78

„Inteligence je schopnost přizpůsobit se změně,“ nechal se slyšet britský vědec Stephen Hawking známý díky výzkumům z oblastí kosmologie a kvantové gravitace. Jako by tou větou dopředu vysvětlil i koncepci tzv. chytrých měst, tedy moderního řízení chodu metropolí v době, kdy se do nich do roku 2050 přestěhují dvě třetiny světové populace z předpokládaných deseti miliard lidí.

 

Aby se města stala chytrými, stále více peněz investují do moderních technologických opatření. Technologie městům poslouží jako prostředek k tomu, aby fungovala efektivněji, byla šetrná k životnímu prostředí a současně nabídla svým obyvatelům co nejlepší místo pro život. Jednotný návod pro všechna města, jak toho docílit, neexistuje. Každé město je unikátní a potýká se se svými vlastními problémy, které musí řešit kombinací různých opatření.

 

V rámci článku 👇 pro časopis PRO města a obce jsme se snažili objasnit neskutečné možnosti využití umělé inteligence v praxi.

 

 

 

0

Jak si přitáhnout kvalitní a kvalifikované lidi do své firmy jiným způsobem než aktivním oslovováním kandidátů nebo vyvěšováním inzerátů?

 

O možnostech, jak jinak oslovit potencionální kandidáty o práci si popovídala naše IT Recruiterka pro oblast Morava Denisa Honusová a Martinem Kaletou z BusinessTalk.

 

Celý rozhovor si můžete poslechnout 👇
Rozhovor je dostupný i jako podcast na Spotify nebo ApplePodcasts.

0

Svět podle Orwella nás v Evropě nečeká, říká Petr Prášek, manažer oddělení aplikovaného výzkumu v CertiConu, s nímž si povídala redaktorka časopisu Život za okny.

 

Společně vedli rozhovor o inteligentních kamerových systémech na principu neuronových sítí.

Kde může být kamerový systém užitečný? A kde se s ním setkáváte, aniž byste to vůbec tušili?

 

Více se dozvíte v celém rozhovoru 👇

0

City For The Future se 24. května 2022 vrátil do Maďarska. Česká chytrá řešení pomohou vylepšit život ve městech.

Představení českých řešení pro chytrá města patří tradičně ke společným aktivitám zahraniční kanceláře CzechTrade Maďarsko a Velvyslanectví České republiky v Budapešti, a to již od roku 2018. 

 

Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj vznikl zcela nový koncept s označením City For The Future. Přináší inovativní přístupy jak v technické rovině, například 3D sken expozice nebo interaktivní video prezentace, tak v rovině udržitelnosti.

 

Podpůrné webové stránky www.cityforthefuture.com se staly místem organicky se rozrůstajícího katalogu poskytovatelů českých řešení. Počítá se tak s dlouhodobou prezentací zapojených subjektů. 

Cílem akce bylo seznámit účastníky s technologiemi v praxi a simulovat fungující chytré město dnes, nikoli jen ve vzdálené budoucnosti.

 

V pavilonu C veletržního areálu HUNGEXPO se přímo starostům a vedoucím pracovníkům komunálních služeb prezentovalo 29 českých, maďarských a slovenských vystavovatelů, včetně vybraných integrovaných řešení zaměřených právě na každodenní problematiku municipalit.

 

CertiCon prezentoval svoje chytré řešení CertiConVis a další produkty společnosti CertiCon.

Na našem stánku si účastníci mohli interaktivně vyzkoušet parkovací modul či další možnosti využití v rámci měst a obcí.

Už teď se těšíme na spolupráci s oslovenými starosty.

 

 

0

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Velvyslanectvím Státu Izrael a Česko-izraelskou vzájemnou obchodní komorou, RICAIP a CIIRC ČVUT proběhl, 25. května 2022, 3. ročník Česko-izraelského fóra o inovacích – CIFI 2022. Tento ročník projednával aktuální témata o Smart Cities.

 

V rámci fóra jsme měli možnost představit produktové portfolio společnosti CertiCon. 

Produkty společnosti CertiCon přináší mnohdy zcela nové využití současných řešení. Typickým příkladem může být produkt CertiConVis. Jedná se o systém umělé inteligence pro analýzu obrazu z kamerových systémů, který zcela automaticky detekuje předem definované události, které se objeví na obraze z kamery. Technologie na bázi neuronových sítí a vlastního patentovaného řešení se aktuálně využívá v oblasti bezpečnosti, dopravní analýzy, marketingových statistik nebo například pro zefektivnění výrobních či logistických procesů.

CertiConVis dokáže rovněž unikátně sloučit všechny události z mnohahodinového videa do několika málo minut. Díky této funkci má nezastupitelnou úlohu například pro analytická oddělení Policie a ochranných složek, které denně analyzují velké množství obrazových dat (videí). 

„Kamery jsou součástí běžného života již několik dekád. To, co se mění, je způsob, jak se na obrazy z kamer díváme. Počet kamer roste mnohem rychleji než kdy dříve, ale počet jejich operátorů zůstává víceméně stejný. Dnes dokážeme ke každé kameře přidat prvek umělé inteligence, která z pasivního zařízení, jež bez lidské obsluhy nepřináší požadovaný užitek, vytvoří chytré zařízení se schopností sledovat i několik úloh najednou, dokáže se učit a zlepšovat. V budoucnu povede právě schopnost učit se ke schopnosti přizpůsobovat se změnám. Počet lidských operátorů může zůstat klidně stejný nebo nižší než dnes, ale jejich výkon výrazně poroste díky naší umělé inteligenci. Systém rozvíjíme pro využití v mnoha oborech. Například v průmyslu je velkým benefitem automatizovaný dohled nad areály, a to jak z pohledu bezpečnosti, tak samozřejmě i efektivity výroby a výrobních procesů,“ říká Vladimír Mařík mladší, ředitel divize Business Solutions společnosti CertiCon. 

 

 

Jsme poctěni, že jsme měli možnost představit řešení CertiConu v rámci tohoto fóra. Dnes proběhla navazují schůzka se zástupci izraelské společnosti. Do detailu jsme jim představili možnosti využití našeho systému CertiConVis v rámci Smart Cities.


0

Vedení společnosti přistoupilo k zásadnímu rozšíření náborové strategie a zaměstnávání anglicky mluvících uchazečů.

CertiCon od března 2022 otevřel vybrané pozice, u nichž nastavení zákazníka, projektového týmu a samotného projektu umožňuje zaměstnávání uchazečů bez znalosti českého/slovenského jazyka, avšak s dostatečnou znalostí a výhradní komunikací v jazyce anglickém. 

Nejen, že v rámci pomoci a solidarity nabízíme pracovní místa kolegům ze zemí zasažených válečným konfliktem, ale rozhodli jsme se nabídnout možnost rozšířit naše řady i ostatním anglicky mluvícím uchazečům. 
Aktuálně se zaměřujeme na kandidáty/ky s volným přístupem na trh práce v České republice tzn. lidé z EU, trvalým pobytem v ČR nebo s vízem ke strpění.

V současné době již inzerujeme první vhodné pozice, probíhá příprava anglické verze kariérních stránek www.makejvit.cz a dalších potřebných kroků pro úspěšné zařazení a zapracování se nově příchozích kolegů/kolegyň do konkrétních projektů.

Těšíme se na každého kolegu, který rozšíří naše projektové týmy.


The company’s management has started to significantly expand its recruitment strategy and employ English-speaking candidates.

Since March 2022, CertiCon has opened selected positions where the setting up of the customer, the project team and the project itself allows for the employment of applicants without knowledge of the Czech / Slovak language, but with sufficient knowledge and exclusive communication in the English language.

Not only do we offer jobs to colleagues from war-torn countries through aid and solidarity, but we have decided to offer the opportunity to expand our ranks to other English-speaking candidates.
We are currently focusing on candidates with free access to the labor market in the Czech Republic, ie. people from the EU, permanent residence in the Czech Republic or with a visa to endure.

We are currently advertising the first suitable positions, preparing the English version of the career website www.makejvit.cz and other necessary steps for the successful inclusion and incorporation of newly arrived colleagues into specific projects are underway.

We look forward to seeing you in our project teams.

 

0

Aktuálně je jedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti umělé inteligence tzv. počítačové vidění. Své uplatnění stále častěji nalézá zejména v kamerových systémech, a to jak v komerční sféře, tak i na veřejných prostorách. Pomáhá nám tato technologie v reálném životě, nebo jde spíše o jakýsi trend? Kde všude lze využít? Jak takový software funguje a k čemu je dobrý?

 

Loupežné přepadení klenotnictví v centru Prahy, které před nedávnou dobou rezonovalo v médiích, vyvolalo řadu poptávek po špičkových inteligentních systémech zabezpečení nejen komerčních prostor. Klasický „alarm“ není stavěný na zásah v případě, že trestná činnost probíhá bez násilného vniknutí, nebo jinak řečeno – když je otevřeno. Kamery oproti tomu dokáží zcela automaticky detekovat situace a činnosti, které si obsluha definuje. Může se jednat o trajektorii pohybu, jeho rychlost nebo například úder. Na ty sice existují senzory otřesu, nicméně zde chybí možnost zpětného přezkoumání skutkové podstaty, vytvoření důkazního materiálu, případně přímá detekce pachatele. Kamery všechny tyto úlohy zastanou. Kamerové systémy na veřejných prostranstvích navíc nabízejí tzv. multitracking, tedy automatickou detekci pachatele např. podle oblečení, a to v obraze z mnoha kamer a v různých lokalitách. Tato funkce může výrazně přispět k trasování prchajících zločinců.


Systém automatické detekce by jistě našel své uplatnění i v případech, se kterými se aktuálně potýkají v americkém Los Angeles. Ozbrojená loupežná přepadení nákladních vlaků jsou zde na denním pořádku a místní policejní složky spíše sčítají škody, než že by dokázaly včas zasáhnout, případně dosledovat prchající pachatele. Není v jejich silách chránit desítky mil železničních koridorů probíhajících skrze městské části. Kamerové systémy s integrovanou umělou inteligencí by mohly být i zde vítanou a efektivní pomocí.


„Kamery jsou součástí nejen městské infrastruktury již několik dekád. To, co se mění, je způsob, jak se na obrazy z nich díváme. Počet kamer roste mnohem rychleji než kdy dříve, ale počet jejich operátorů zůstává víceméně stejný. Dnes dokážeme ke každé kameře přidat prvek umělé inteligence, která z pasivního zařízení, jež bez lidské obsluhy nepřináší požadovaný užitek, vytvoří chytré zařízení se schopností sledovat i několik úloh najednou, dokáže se učit a zlepšovat,“ říká Vladimír Mařík mladší, ředitel divize Business Solutions vědecko-technologické společnosti CertiCon a.s., která se na vývoj systémů pro počítačové vidění specializuje. 


Umělá inteligence a pokročilá analýza videa jsou odpovědí na současná rizika spojená nejen s terorismem a kriminalitou. Tzv. chytrá kamera dnes nejen zaznamenává obraz a zvuk, ale v reálném čase vyhodnocuje to, co právě vidí. Technologie počítačového vidění je pro své pokročilé funkce využívána při ochraně veřejného prostoru a objektů, v automobilovém průmyslu, v řízení a plánování dopravy, ve zdravotnictví, při třídění elektroodpadu i v kosmonautice.


 „Stále více kamer se pomocí umělé inteligence mění na aktivního pomocníka při ochraně našich životů a majetku namísto toho, aby sloužily „pouze“ pro pořízení důkazního materiálu. Jsme rádi, že náš systém z oblasti počítačového vidění mnozí klienti považují za velmi efektivní řešení aktuálních situací, ale i jako přípravu pro výzvy, které nás čekají v budoucnu,“ uzavírá Mařík.

0

14. prosince se Betlémskou kaplí v Praze rozezněly při vánočním koncertu nové ručně vyrobené varhany. Návrh vytvořil renomovaný varhanář Vladimír Šlajch.

 

Kvůli špatné finanční situaci veřejné vysoké školy ČVUT nebylo možné realizovat projekt pořízení nových varhan do Betlémské kaple. Spolek absolventů a přátel ČVUT se rozhodl podpořit tuto myšlenku a poděkovat za roky strávené na své Alma mater. Díky nim vznikla veřejná sbírka, do které se připojil i CertiCon.

 

Těší nás, že pokaždé, když se varhany rozezní, bude to i díky nám ❤.

 

0

Připadají vám městské kamerové systémy spíše jako „Velký bratr“, který nás neustále špehuje? Nemusíte se obávat. Tyto systémy jsou využívány pro zvýšení bezpečnosti v ulicích.

 


Městská policie v Mostě svůj kamerový systém vylepšila o náš software CertiConVis. Díky tomuto systému je práce s kamerovým záznamem mnohem jednodušší.

 

V případě nežádoucí situace totiž ihned zašle upozornění členům hlídky.

 

 

Více informací o využití CertiConVisu najdete v celé reportáži TN CZ: https://bit.ly/3yoPLuU

 

0

20. listopadu 2021 jsme oslavili 25 let od založení společnosti.

 

Během této úctyhodné doby jsme ušli dlouhou cestu: od prvního zaměstnance a skromného sídla v podkroví žižkovského činžovního domu až k velké, renomované české firmě s více než 400 zaměstnanci, s obratem přes 700 mil. Kč, s vlastním kapitálem a etablovanými mimopražskými pobočkami v Plzni, Ostravě, Olomouci a Pardubicích.

 

Stali jsme se společností, která již tradičně realizuje náročné ko-sourcingové služby globálním firmám a současně vyvíjí vlastní produkty. Společnost dlouhodobě naplňuje svoji vizi: Vytvářet inovativní produkty a služby založené na umu svých zaměstnanců.
V průběhu let jsme vykázali přes 6 milionů hodin práce našich zaměstnanců, to je více než 750 tisíc odpracovaných dní za 221 měsíců. Spolupracovali jsme více než na 500 projektech s našimi zákazníky a na 79 z nich nadále aktivně pracujeme.

 

CertiCon mírně, ale trvale roste po celou dobu své existence, a to v dobách ekonomických či pandemických krizí, i v dobách zásadních organizačních restrukturalizací, které si zákonitě vyžádal přirozený růst společnosti.

 

Jeho zakladatelé jsou především hrdi na to, že se CertiCon za dobu své existence dostal do pozice, kdy disponuje neuvěřitelným lidským kapitálem s obrovským know-how a nezměrným potenciálem. Zaměstnanci společnosti, jejich schopnosti, odborné znalosti a vůle dosahovat kvalitních výsledků jsou hlavní hodnotou společnosti. 

 

Děkujeme všem našim klientům, partnerům a v neposlední řadě zejména zaměstnancům, kteří stojí za úspěchem CertiConu a pomohli mu dostat se až tam, kde je dnes.

 

 

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 7NO NEW POSTS
Industry 4.0