Your address will show here +12 34 56 78

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. obdržel státní vyznamenání. Medaili získal za svůj přínos v oblasti vědy. Prof. Mařík vnímá své ocenění nejen jako poděkování za přínos v oblasti vědy, ale také jako ocenění pro všechny kolegy, kteří se rozhodli odejít ze svých dosavadních míst uvnitř i vně ČVUT a přejít do zcela nového prostředí CIIRC ČVUT. Více se dozvíte zde.

0

Naši zástupci dnes odletěli do Arménie v rámci mise Svazu průmyslu a dopravy ČR do arménské metropole Jerevan. Misi pod vedením prezidenta Svazu Jaroslava Hanáka doprovází předseda Senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch. Podnikatelské mise se účastní zástupci 11 společností, kteří budou mít možnost projednat obchodní příležitosti se svými arménskými partnery během bilaterálních jednání.

„Arménie patří k nejzajímavějším trhům v regionu pro příliv zahraničních investic. Je to navíc vstupní brána do regionu, zejména do Gruzie nebo Íránu. České firmy se zde mohou uplatnit například v oblasti dopravních prostředků či v dodávkách dílů pro železnici. Arméni mají zájem také o naše zkušenosti z odvětví energetiky, ať už z jaderných nebo i vodních elektráren,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Arménii vnímáme jako zemi s velkým potenciálem k rozvoji spolupráce zejména v oblasti inovativních IT technologií. Na misi chceme představit CertiCon jako stabilní, vědecko-technologickou společnost s mezinárodní působností, oslovit potenciální obchodní partnery a získat informace pro přípravu našich řešení dle potřeb arménského trhu. U příležitosti této mise také představíme fyzioterapeutické vybavení, které vyvíjí společnost EMBITRON ze skupiny CertiCon Group,“ říká Vladimír Mařík ml., obchodní ředitel společnosti CertiCon.

Do Arménie Česká republika nejčastěji dováží stroje pro automatické zpracování dat, elektroniku jako telefonní přístroje, přístroje pro vysílání, akumulátory či monitory, projektory a televizní přijímače. Firmy obchodují také s drogerií a hygienickými potřebami, sklem využívaným v domácnostech, ale i se zbraněmi. Arménské podniky naopak do Čech dováží například aluminiovou folii, etylalkohol, chemické látky, laboratorní sklo, kameny pro výtvarné účely, koženou obuv nebo starožitnosti.

0

Společnosti SPEL a CertiCon se chystají uvést na trh inovativní systém detekce a monitoringu parkovacích stání pro veřejné i neveřejné parkovací plochy.

Společnost SPEL úspěšně dokončila testování unikátního systému pro správu obsazenosti parkovacích ploch pomocí inteligentního počítačového vidění. Řešení vychází ze systému CertiConVis od vědecko-technologické společnosti CertiCon. Systém dokáže v reálném čase zaznamenávat a vyhodnocovat pomocí analýzy z kamerového záznamu volné parkovací stání a pohyb vozidel v rámci monitorované plochy. Analýza probíhá jak pomocí tří neuronových sítí s různým nastavením citlivosti, tak následným vyhodnocování pomocí předdefinovaného 3D modelu konkrétního parkovacího stání. Systém byl doposud mimo jiné testován na dvou frekventovaných parkovacích plochách.

První implementace proběhla na odstavném parkovišti pro kamiony v Dobšicích na dálnici D11, kde se pomocí kamerového systému vyhodnocovala obsazenost devíti stání pro kamiony a kamionové soupravy. Systém zde dosahoval 98% úspěšnosti a to jak ve vyhodnocení obsazenosti plochy, tak i rozpoznání velikosti zaparkovaného dopravního prostředku.

Další lokalitou byla vlastní parkovací plocha společnosti SPEL o velikosti přibližně 200 m2 a počtu 90 parkovacích míst. I při vysoké frekvenci pohybu vozidel po parkovací ploše funguje systém i zde takřka stoprocentně.

„Parkovaní je v současnosti bráno jako zásadní problém. Se zvyšujícím se počtem vozidel na silnicích je potřeba více využívat moderní technologie, které dokáží řešit situaci efektivně a reagovat v reálném čase. Jedním z příkladů budoucího použití je například implementace inteligentního systému pro správu parkování v městských parkovacích zónách. Toto řešení spadá do kategorie služeb pro „Chytré město“ a řadí se tak po bok dalších systémů pro zlepšení kvality lidských životů. Pomáhat bude nejen řidičům, ale také významně sníží zátěž na životní prostředí“, říká statutární ředitel společnosti SPEL, pan Jiří Svoboda.

Řešení spadá do skupiny tzv. IoT (Internet of Things). Tedy systémů, kdy propojení věcí, předmětů či objektů s internetem přináší nové možnosti ovládání, využití nebo zajištění pokročilých služeb a funkcionalit.

V současné době probíhá finální příprava pro uvedení systému pro prodej na obchodním trhu. První zákazníci si budou moci systém objednat předběžně od září tohoto roku.

0

Společnost EMBITRON, výrobce lékařské techniky a člen skupiny CertiCon Group, výrazně posílila svoji pozici na jordánském trhu. Po ekonomicko-diplomatické návštěvě Jordánska vedené náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou se EMBITRON stal autorizovaným dodavatelem zdravotnického zařízení pro medicínské služby jordánského státního sektoru. Náměstek ministra předal vojenské nemocnici King Hussein Medical Center jako dar České republiky přístroj Extremiter 2010 určený k léčbě poruch prokrvení končetin.

Jordánská státní zdravotnická zařízení mohou nakupovat od českých výrobců

Ekonomicko-diplomatická jednání českých výrobců zdravotnické techniky a náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy s autoritami jordánského zdravotnictví byla úspěšná. Společnosti EMBITRON, Linet a Medin, jež otevřely obchodní trh mezi Jordánskem a Českou republikou, byly zároveň zařazeny na seznam autorizovaných dodavatelů, od kterých mohou jordánská státní zdravotnická zařízení nakupovat moderní zdravotnické přístroje a vybavení. „Zařazení mezi autorizované dodavatele nám otevřelo dveře na nový trh. Do Jordánska bychom rádi dodávali zdravotnické přístroje EMBITRONU, ale i ostatních společností spadajících pod CertiCon Group. Se zdravotnickou technikou máme dlouholeté zkušenosti. Rostoucí zájem ze zahraničí dokládá, že naše hardwarová i softwarová řešení, vyráběná často i na zakázku, patří mezi ta nejmodernější a bez problémů dokáží obstát před konkurencí,“ dodává Ing. Vladimír Mařík ml., obchodní ředitel společnosti CertiCon.

Rozhodnutí bylo oznámeno poté, co náměstek ministra zahraničních věcí 22. května předal vojenské nemocnici King Hussein Medical Center dary České republiky, které tvořily zdravotnické přístroje a nástroje vyrobené zmíněnými českými výrobci. Předání darů bylo realizováno v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED, jehož celková hodnota činila 2,9 milionu korun. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci výrobců, čelní představitelé jordánského vojenského zdravotnictví, lékaři uvedené nemocnice a novináři.Extremiter pomáhá při špatném prokrvování končetin

Extremiter 2010 poskytuje vakuově kompresní terapii pro pacienty s poruchou prokrvení končetin. Mimořádně velkou účinnost vykazuje při léčbě senzomotorické diabetické polyneuropatie i při léčbě diabetických ulcerací (diabetická noha). Přístroj vyrábí společnost EMBITRON, která je členem CertiCon Group.                                                                              .
0

V sobotu jsme se zúčastnili 1. veletrhu pracovních příležitostí pro seniórní programátory. Venku bylo tropické počasí a spousta programátorů se přišla zchladit na veletrh. Na akci bylo opravdu velké množství účastníků a naši kolegové měli co dělat, aby se potkali opravdu s každým, kdo na veletrh zavítal. V průběhu veletrhu jsme získali 50 kontaktů, se kterými již aktivně pracujeme. Různorodost veletrhu navíc podpořila široká škála zájemců od středoškoláků až po zkušené seniory s několikaletou praxí napříč mnoha technologiemi – javascript, PHP, java, C# a testeři. Dále jsme se zúčastnili několika přednášek (např. o bitcoin, F#), které byly rovněž velmi přínosné. Velice nás potěšilo, že mnoho účastníků veletrhu CectiCon již znala a cíleně si nás vyhledali, případně u nás již byli na osobním setkání a chtěli s námi opakovaně navázat spolupráci.

0


Společnost CERTICON, která v rámci své firemní společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje rozvoj mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL na území České republiky, hostí 26. dubna 2017 ve svých prostorách národní seminář ECDL pro školy, vzdělávací společnosti a další zainteresované organizace.

Během tohoto semináře bude zástupci České společnosti pro kybernetiku a informatiku a nadnárodní nadace ECDL Foundation ve světové premiéře představen nový vzdělávací a certifikační modul programu ECDL s názvem „Managing Online Information“.

Česká republika je první zemí světa, kde je možné skládat ECDL zkoušky z této velice zajímavé a trhem práce žádané oblasti digitálních technologií.

0

Industry 4.0