aktuality

3. česko-izraelské fórum o inovacích: Smart Cities

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Velvyslanectvím Státu Izrael a Česko-izraelskou vzájemnou obchodní komorou, RICAIP a CIIRC ČVUT proběhl, 25. května 2022, 3. ročník Česko-izraelského fóra o inovacích – CIFI 2022. Tento ročník projednával aktuální témata o Smart Cities.

 

V rámci fóra jsme měli možnost představit produktové portfolio společnosti CertiCon. 

Produkty společnosti CertiCon přináší mnohdy zcela nové využití současných řešení. Typickým příkladem může být produkt CertiConVis. Jedná se o systém umělé inteligence pro analýzu obrazu z kamerových systémů, který zcela automaticky detekuje předem definované události, které se objeví na obraze z kamery. Technologie na bázi neuronových sítí a vlastního patentovaného řešení se aktuálně využívá v oblasti bezpečnosti, dopravní analýzy, marketingových statistik nebo například pro zefektivnění výrobních či logistických procesů.

CertiConVis dokáže rovněž unikátně sloučit všechny události z mnohahodinového videa do několika málo minut. Díky této funkci má nezastupitelnou úlohu například pro analytická oddělení Policie a ochranných složek, které denně analyzují velké množství obrazových dat (videí). 

„Kamery jsou součástí běžného života již několik dekád. To, co se mění, je způsob, jak se na obrazy z kamer díváme. Počet kamer roste mnohem rychleji než kdy dříve, ale počet jejich operátorů zůstává víceméně stejný. Dnes dokážeme ke každé kameře přidat prvek umělé inteligence, která z pasivního zařízení, jež bez lidské obsluhy nepřináší požadovaný užitek, vytvoří chytré zařízení se schopností sledovat i několik úloh najednou, dokáže se učit a zlepšovat. V budoucnu povede právě schopnost učit se ke schopnosti přizpůsobovat se změnám. Počet lidských operátorů může zůstat klidně stejný nebo nižší než dnes, ale jejich výkon výrazně poroste díky naší umělé inteligenci. Systém rozvíjíme pro využití v mnoha oborech. Například v průmyslu je velkým benefitem automatizovaný dohled nad areály, a to jak z pohledu bezpečnosti, tak samozřejmě i efektivity výroby a výrobních procesů,“ říká Vladimír Mařík mladší, ředitel divize Business Solutions společnosti CertiCon. 

 

 

Jsme poctěni, že jsme měli možnost představit řešení CertiConu v rámci tohoto fóra. Dnes proběhla navazují schůzka se zástupci izraelské společnosti. Do detailu jsme jim představili možnosti využití našeho systému CertiConVis v rámci Smart Cities.