Your address will show here +12 34 56 78

Když v CertiConu zaznělo „Potřebujeme vytvořit nové provozní řešení v existujícím i nově provozovaném datovém centru v Praze a Plzni,“ volba padla na STORAGE ONE, a. s. Proč?

Nabídli nám zachování plné kompatibility se stávající infrastrukturou a jejími provozními postupy.

Už teď můžeme bez obav provádět plánované překlopení provozu i testovací nastartování stínového virtuálního stroje v izolované/odpojené síti jako kontrolu připravenosti.

Více si můžete přečíst přímo v článku, Svět Průmyslu, níže 👇, který zpracoval Vladimir Blazek. 

 

0

Industry 4.0