Your address will show here +12 34 56 78

Umožní magnetickou rezonanci pacientům s implantovanými MRI kompatibilními (Magnetic Resonance Imaging) zařízeními.

V současnosti stroje pro zprostředkování tohoto vyšetření obsluhují pouze techničtí kardiologové a vybraní specialisté. Díky našemu projektu tak dochází k významnému snížení zatížení zdravotnického personálu. Vyvinuli jsme aplikaci, která umožňuje magnetickou rezonanci absolvovat i pacientům s implantovaným zařízením.

  • Na vývoji aplikace jsme se začali podílet v dubnu 2020
  • Tým byl sestaven z 10 kolegů společnosti CertiCon
  • Samotný vývoj byl rozdělen do dvou fází
  • První skutečné klinické využití aplikace proběhlo v prosinci 2021


Teď už stačí jen finální schválení regulatorními orgány a aplikace bude nasazena k plnému klinickému využití.

Dosáhnout na projektu podobného milníku je skutečným úspěchem, všichni odvedli obrovský kus práce a i přes překážky a další obtíže se podařilo aplikaci úspěšně dostat do cíle.

V CertiConu pracujeme na řadě dalších projektů.  Více informací o projektech najdete zde: Projekty společnosti CertiCon

 

 

0

Industry 4.0