Your address will show here +12 34 56 78

Systém ConCoS, elektronický stavební deník s videoanalytikou na bázi našeho produktu CertiConVis, přináší zcela nové možnosti dohledu ve stavebnictví.

Systém dokáže zcela automaticky pořizovat snímky a informovat obsluhu systému v případech, kdy lidé porušují bezpečnost práce (nenasazují si přilby, vesty), vstupují na místa, kde je riziko vzniku úrazu nebo kam je vstup zcela zakázán apod.

Svým zaměřením je systém určen pro rozsáhlé stavební projekty, nicméně své uplatnění nalezne i při běžné komerční či soukromé výstavbě.

 

Více informací naleznete na novém produktovém webu www.concos.cz.

0

Industry 4.0