Your address will show here +12 34 56 78

Unikátní projekt Laryngo Voice, na kterém spolupracoval CertiCon se Západočeskou univerzitou v Plzni, nabízí široké spektrum využití.

Jedná se o několikaletý výzkum v oblasti tzv. automatické konzervace a rekonstrukce hlasu, který byl spolufinancován a podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Epsilon. 

Na projektu rovněž spolupracovala firma SpeechTech, s.r.o., a Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole.

 

Aplikace je využívána především u onkologických pacientů, kteří o hlas přišli po chirurgickém zákroku. Jaké by to bylo, kdybychom měli možnost si zachovat vlastní hlas pro budoucí generace? 

 

Kamil Matoušek, projektový manažer týmu Laryngo Voice a profesor MUDr. Jan Betka, DrSc., v rozhovoru odkrývají možnosti uplatnění technologie a jak funguje samotné uchování hlasu.

 

Celý rozhovor můžete shlédnout ZDE.

 

0

Industry 4.0