Your address will show here +12 34 56 78

Stali jsme se hrdým členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz má za cíl reprezentovat a prosazovat zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů. Ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky a vytváří optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání. V nelehké situaci, jako je například aktuální zpomalení ekonomiky, zejména pomáhá podnikatelům při restartu jejich podnikání.

Svaz průmyslu a dopravy v ČR:

  • je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice
  • je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy
  • je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů
  • jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
  • hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích

Zajímá Vás více? Navštivte webové stránky svazu www.spcr.cz.0

Industry 4.0