Your address will show here +12 34 56 78

Společnosti SPEL a CertiCon se chystají uvést na trh inovativní systém detekce a monitoringu parkovacích stání pro veřejné i neveřejné parkovací plochy.

Společnost SPEL úspěšně dokončila testování unikátního systému pro správu obsazenosti parkovacích ploch pomocí inteligentního počítačového vidění. Řešení vychází ze systému CertiConVis od vědecko-technologické společnosti CertiCon. Systém dokáže v reálném čase zaznamenávat a vyhodnocovat pomocí analýzy z kamerového záznamu volné parkovací stání a pohyb vozidel v rámci monitorované plochy. Analýza probíhá jak pomocí tří neuronových sítí s různým nastavením citlivosti, tak následným vyhodnocování pomocí předdefinovaného 3D modelu konkrétního parkovacího stání. Systém byl doposud mimo jiné testován na dvou frekventovaných parkovacích plochách.

První implementace proběhla na odstavném parkovišti pro kamiony v Dobšicích na dálnici D11, kde se pomocí kamerového systému vyhodnocovala obsazenost devíti stání pro kamiony a kamionové soupravy. Systém zde dosahoval 98% úspěšnosti a to jak ve vyhodnocení obsazenosti plochy, tak i rozpoznání velikosti zaparkovaného dopravního prostředku.

Další lokalitou byla vlastní parkovací plocha společnosti SPEL o velikosti přibližně 200 m2 a počtu 90 parkovacích míst. I při vysoké frekvenci pohybu vozidel po parkovací ploše funguje systém i zde takřka stoprocentně.

„Parkovaní je v současnosti bráno jako zásadní problém. Se zvyšujícím se počtem vozidel na silnicích je potřeba více využívat moderní technologie, které dokáží řešit situaci efektivně a reagovat v reálném čase. Jedním z příkladů budoucího použití je například implementace inteligentního systému pro správu parkování v městských parkovacích zónách. Toto řešení spadá do kategorie služeb pro „Chytré město“ a řadí se tak po bok dalších systémů pro zlepšení kvality lidských životů. Pomáhat bude nejen řidičům, ale také významně sníží zátěž na životní prostředí“, říká statutární ředitel společnosti SPEL, pan Jiří Svoboda.

Řešení spadá do skupiny tzv. IoT (Internet of Things). Tedy systémů, kdy propojení věcí, předmětů či objektů s internetem přináší nové možnosti ovládání, využití nebo zajištění pokročilých služeb a funkcionalit.

V současné době probíhá finální příprava pro uvedení systému pro prodej na obchodním trhu. První zákazníci si budou moci systém objednat předběžně od září tohoto roku.

0

Industry 4.0