Novinky a události

Zástupci společnosti CERTICON se zúčastnili CIO Gipfel 2012 - trade show pořádáné v Berlíně. Tato významná událost poskytuje jedinečnou možnost obchodních setkání na nejvyšší úrovni. více EADS/Airbus - CertiCon je technickým vedoucím a hlavním SW dodavatelem projektu Arum. Konsorcium je vedeno EADS/Airbus. CertiCon obdrží od Evropské komise finanční prostředky ve výši 1,7 mil. euro.   více
11. května byla společnost CERTICON představena švédskému králi Carl XVI. Gustafovi a členům technologické mise pořádané Královskou inženýrskou akademií. Společnost CERTICON prezentoval Technický... více FEL EX Expert: CERTICON představil nový diagnostický systém se zpracováním neurčitosti v datech a ve znalostní bázi s názvem FEL EX Expert. Systém nachází využití pro diagnostiku v řadě oblastí od... více
Veletrh CeBit 2012: CERTICON úspěšně prezentoval svou co-sourcingovou platformu pro vývoj software a hardware. více Setkáme se na CeBIT 2012 - v srdci digitálního světa. Volné elektronické vstupenky k dispozici. Napište si o volné vstupenky na info@certiconglobal.com s předmětem: "CeBIT E-ticket". Prosíme,... více
Zástupci společnosti CERTICON se zúčastnili CIO Gipfel 2011 - trade show pořádáné v Bonnu. Tato významná událost poskytuje jedinečnou možnost obchodních setkání na nejvyšší úrovni. více CERTICON partnerem Odborné konference a doprovodné výstavy o teleinformatice TINF 2011 Ve dnech 28. až 29. listopadu 2011 probíhá v Praze Odborné konference a doprovodné výstavy o teleinformatice... více
CERTICON pro Android - Mobilní testovací platforma přináší sofistikované řešení pro automatickou verifikaci mobilních aplikací. Automatizace testování je ověřenou a obecně používanou metodou pro... více CERTICON získal certifikát ISO 13485 pro vývoj zdravotnických zařízení Praha, 13. května 2011 – CERTICON úspěšně absolvoval audit certifikace ISO 13485. Norma ISO 13485 je celosvětově uznávaný... více