Novinky a události

Společnost CERTICON je účastníkem projektu Slaďování soukromého a pracovního života v ICT sektoru financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky pod... více Společnost CERTICON a.s. se stala držitelem ochranné známky Certicon® platné pro území Spojených států amerických. Ochranná známka pokrývá poskytování služeb v oblasti vývoje a testování softwaru,... více
Výzkumníci z CertiConu vyvinuli unikátní zařízení pro zrychlení přenosu dat Zařízení 4MulCom je postaveno na nově vyvinuté chráněné technologii, která zajišťuje spolehlivý přenos dat i v případě, kdy... více Zástupci společnosti CERTICON se zúčastnili CIO Gipfel 2012 - trade show pořádáné v Berlíně. Tato významná událost poskytuje jedinečnou možnost obchodních setkání na nejvyšší úrovni. více
EADS/Airbus - CertiCon je technickým vedoucím a hlavním SW dodavatelem projektu Arum. Konsorcium je vedeno EADS/Airbus. CertiCon obdrží od Evropské komise finanční prostředky ve výši 1,7 mil. euro.   více 11. května byla společnost CERTICON představena švédskému králi Carl XVI. Gustafovi a členům technologické mise pořádané Královskou inženýrskou akademií. Společnost CERTICON prezentoval Technický... více
FEL EX Expert: CERTICON představil nový diagnostický systém se zpracováním neurčitosti v datech a ve znalostní bázi s názvem FEL EX Expert. Systém nachází využití pro diagnostiku v řadě oblastí od... více Veletrh CeBit 2012: CERTICON úspěšně prezentoval svou co-sourcingovou platformu pro vývoj software a hardware. více
Setkáme se na CeBIT 2012 - v srdci digitálního světa. Volné elektronické vstupenky k dispozici. Napište si o volné vstupenky na info@certiconglobal.com s předmětem: "CeBIT E-ticket". Prosíme,... více Zástupci společnosti CERTICON se zúčastnili CIO Gipfel 2011 - trade show pořádáné v Bonnu. Tato významná událost poskytuje jedinečnou možnost obchodních setkání na nejvyšší úrovni. více