Vzdělávání

Společnost CertiCon a.s., vědoma si mimořádné společenské důležitosti vzdělávání v oblasti využívání informačních komunikačních technologií, dlouhodobě podporuje zavádění a rozvoj mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností ECDL/ICDL na území České republiky.

CertiCon a.s. se mimo jiné podílí na vývoji a provozu národního informačního systému pro ECDL testování WASET a poskytuje zázemí pro pracovní skupinu ECDL-CZ, zřízenou při České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je garantem kvality a národní autoritou konceptu ECDL.