Transfer technologií

CERTICON je jednou z nejvíce aktivních firem na poli realizace inovací a aplikace vědeckých poznatků do praxe. CERTICON systematicky vytváří a podporuje kontakty mezi výzkumnými organizacemi a průmyslovými podniky.  Dokážeme akcelerovat realizaci inovativních myšlenek a obchodních příležitostí.

Pro podniky zajišťujeme:

  • vypracování studie proveditelnosti předloženého záměru,
  • nalezení technologie, která umožní optimální realizaci záměru,
  • zajištění vhodných výzkumných pracovníků pro vypracování řešení,
  • pomoc se zajištěním financování výzkumných a vývojových projektů,
  • řízení výzkumných a vývojových projektů.

Pro výzkumné organizace a vědecké pracovníky poskytujeme:

  • nalezení možností praktické aplikace realizovaného výzkumu,
  • nalezení obchodní organizace ochotné spolufinancovat aplikovaný výzkum,
  • zastoupení při obchodních a smluvních jednání.