Testování a diagnostika SW

CERTICON poskytuje služby zahrnující kompletní vývojový cyklus od studie proveditelnosti, analýzy požadavků na SW, návrhu testovací strategie a testovacího plánu, implementace testovacích procedur, jejich revize až po vlastní provedení testů a zpracování veškeré dokumentace.

Máme dlouholeté zkušenosti s testováním nejnáročnějšího SW, jako jsou životně kritické aplikace (např. pro kardiostimulátory), systémy pro diagnostiku automobilů či informační systémy pro správu citlivých dat.

Samozřejmostí je možnost automatizace až 100% testů, a to včetně využití umělé inteligence (neuronové sítě, support vector machines).

Více o automatizaci testů v dokumentu The Transition from Manual Testing
 Zobrazit PDF