Telekomunikace a sítě

Rychlé datové spojení je klíčové pro řadu dnešních aplikací a informačních systémů. V případě potřeby přenosu dat mezi pohyblivými objekty např. vozidly nebo budovami v odlehlých oblastech je nutné se spoléhat výhradně na služby mobilních datových sítí, a to buď terestrálních nebo satelitních. Mobilní datové sítě však v rámci jednoho datového spojení nabízí jen omezenou přenosovou kapacitu.

Jako odpověď na výše nastíněná úskalí představuje společnost CERTICON zařízení 4mulcom, které umožňuje násobení rychlostních limitů komunikačních technologií a radikální zvýšení spolehlivosti přenosu pomocí současného využití několika přenosových cest nebo technologií.

Důležité vlastnosti:

  • Použitím několika přenosových cest je umožněno navýšení reálné přenosové rychlosti.
  • Použitím několika přenosových cest je zvyšována spolehlivost spojení.
  • Díky distribuovaném přenosu dat je velmi obtížné odposlechnout a dekódovat obsah přenášené informace.
  • Dynamická adaptabilita – systém dynamicky reaguje na změny parametrů WAN rozhraní a přizpůsobuje svou činnost aktuálním přenosovým podmínkám.
  • Možnost kombinace přenosových technologií na WAN rozhraní – lze kombinovat přenosové vlastnosti a možnosti různých přenosových technologií (bezdrátový přenos, přenos dat po kabelu nebo optickém vlákně).
  • Díky adaptabilnímu chování systému je rovněž optimalizováno zpoždění a rozptyl času doručení mezi jednotlivými pakety a tím je zaručeno vytvoření optimálního přenosového kanálu pro nasazení VoIP a video aplikací.
  • Pro protokoly TCP/IP je systém plně transparentní a nevyžaduje žádné dodatečné úpravy na provozovaných aplikacích.
  • V systému je plně implementována podpora kvality služby dle IEEE 802.1p a DSCP.