Technologický consulting

Předtím než organizace investuje nemalé prostředky do projektů rozvoje své IT infrastruktury, může využít služeb společnosti CERTICON a poradit se s našimi odborníky. Ti jí pomohou posoudit a zhodnotit všechny aspekty připravovaných implementačních projektů, a včas tak odhalit potenciální rizika.

Naši konzultanti dokážou poskytovat profesionální služby na základě cenného know-how, které získali během dlouholeté praxe, intenzivního vzdělávání a studia nejnovějších trendů v IT. CERTICON klade velký důraz na průběžné vzdělávání a pravidelné sdílení znalostí mezi zaměstnanci. Dovednosti konzultantů jsou obohaceny o zkušenosti z četných projektů v různých vertikálních odvětvích na světovém i českém trhu informačních technologií. Kvalitu našich konzultantů potvrzuje i jejich specializace podložená profesionálními certifikáty.

Společnost CERTICON se specializuje na poskytování odborných konzultací zejména v následujících technologických oblastech: