Systémová integrace

Téměř žádný implementační IT projekt v organizaci se neobejde bez integrace aplikací. Může se jednat o implementaci nové aplikace, výměnu stávajícího systému či o složité změny při fúzích a akvizicích společností. Různorodé aplikace v infrastruktuře budou poskytovat stabilní základnu pro podnikové procesy pouze po jejich správné vzájemné integraci.

Častá mylná představa před realizací integračního projektu je, že integraci systémů stačí provést akutně – ad-hoc. Na integraci se tak pohlíží pouze jako na skryté náklady spojené například se zavedením nového systému. Málokdo si uvědomuje, že tyto skryté náklady vznikají z důvodu nesprávného řízení integrace v IT. Co je příčinou?

Úspěšná systémová integrace je výsledkem dobrého plánování a stabilní obchodní strategie a ve výsledku samotnou tvorbu strategie usnadňuje. Společnost pak dokáže flexibilněji reagovat na požadavky trhu a to představuje významnou konkurenční výhodu.

Víte na jaké úrovni je u vás systémová integrace? Dokážete přesně stanovit nákladovost vašich IT projektů? Je vaše IT komplikované natolik, že údržba integračních mechanismů je drahá a časově náročná?

Společnost CERTICON dokáže díky svým zkušenostem pomoct v rozvoji a řízení systémové integrace organizacím, které pro řešení svých procesů používají velký počet propojených aplikací. Jedná se o konzultační služby certifikovaných specialistů, a to zejména v těchto oblastech:

Zhodnocení úrovně systémové integrace jako služba

  • Provedeme kompletní analýzu Vaší integrační architektury a definujeme vize do budoucna.
  • Vyhodnotíme Vaši integrační architekturu z pohledu podpory klíčových integračních konceptů a metrik.
  • Zhodnotíme úroveň standardizace Vaší integrační architektury a doporučíme jak pokrýt novou vizi technologiemi.
  • Pomůžeme Vám najít oblasti, které jsou příčinami Vašich problémů a nabídneme možnosti ke zlepšení.