Spolupráce s univerzitami

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

  ČVUT je jednou z největších univerzit v České republice a zároveň nejstarší technickou univerzitou ve střední Evropě. Fakulta elektrotechnická, největší z osmi fakult univerzity, vzdělává nové odborníky a poskytuje podmínky pro vědeckou práci v oblastech elektroinženýrství, telekomunikací, automatizace, informatiky a počítačové vědy (Computer Science).

 • Gerstnerova laboratoř pro inteligentní rozhodování a řízení

  Od roku 1996 Gerstnerova laboratoř provádí základní a aplikovaný výzkum v oblastech distribuované umělé inteligence, multiagentních systémů, strojového učení, znalostních systémů, datových skladů a dolování dat (data mining), inteligentní robotiky a biokybernetiky.

 • Christian Doppler Laboratory „Integrace softwarového inženýrství pro flexibilní automatizační systémy“ (SE-Flex-AS)

  Výzkumná asociace Christiana Dopplera (Christian Doppler Research Association) financuje laboratoře základního výzkumu orientované na aplikace s průmyslovými partnery, kteří vyhledávají efektivní přístupy k novým znalostem. Partnery CD-Lab SE-Flex-AS jsou instituty Technické univerzity ve Vídni působící v odborných oblastech softwarových technologií a automatizace, průmyslovými partnery pak jsou logi.cals a CertiCon a.s. s aplikacemi v oblasti systémů průmyslové automatizace.

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

  ZČU připravuje studenty pro uplatnění v oblastech techniky (elektroinženýrství a strojírenství), vědy (fakulta aplikovaných věd: počítačová věda /Computer Science/, kybernetika, aplikovaná matematika, fyzika, mechanika), vzdělávání (učitelství široké škály předmětů na základních a středních školách), výtvarného umění, ekonomiky, humanitních věd (filozofie, sociologie, cizí jazyky, sociální a kulturní antropologie, archeologie), práva a veřejné správy.

 • CAK - Centrum aplikované kybernetiky

  Centrum bylo založeno v roce 2000 s podporou projektu výzkumných center Ministerstva školství a mládeže ČR za účelem posílení spolupráce mezi výzkumem a vývojem, tj. mezi univerzitami a akademickými institucemi a aplikovaným výzkumem komerčních společností. CAK koncentruje výzkumný potenciál v oblastech umělé inteligence, strojového vnímání a automatizace.

  Zakládající členové: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd ČR, Ústav informatiky Akademie věd ČR, CertiCon a.s., Camea s.r.o., Cygni s.r.o., Neovision s.r.o., UniControls a.s., a další.