Reference

CERTICON úzce spolupracuje s předními výzkumnými laboratořemi na několika univerzitách: Gerstnerova laboratoř, České vysoké učení technické v Praze, Christian Doppler CD-Flex laboratoř a Vienna University of Technology. Spolupráce s těmito světovými organizacemi nám umožňuje přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu. Více o spolupráci s univerzitami zde.

Partneři

ProTys a.s. jako partnerská společnost rozšiřuje odborný záběr CERTICONu do oblasti průmyslového řízení a software aplikací pracujících v reálném čase. Další spolupráce s tímto partnerem se orientuje na vzájemnou podporu při řešení některých specializovaných prací zejména mechatronického charakteru.