Projektové řízení

Naším základním přístupem k dosažení úspěšných IT projektů je použití projektového řízení na základě všeobecně uznávaných metodik a standardů. Výběr a uplatnění konkrétních metod je vždy garantován pracovníky s celosvětově nejuznávanějšími certifikacemi v oblasti projektového řízení, jako jsou PMP PMI (Project Management Professional), Prince2, IPMA a Certified Scrum Master. Právě znalost rozdílných metod projektového řízení od tradičních po agilní nám umožňuje vždy zvolit nejvhodnější přístup podle potřeb daného projektu nebo požadavků ze strany zákazníka.

Tyto principy uplatňujeme jak pro zákaznické projekty, tak při konzultacích a zavádění metod projektového řízení jako služby našim klientům.