Příprava nových produktů

Společnost CERTICON disponuje dostatkem zkušeností a zázemím, aby pro svoje zákazníky mohla zajistit kompletní vývojový cyklus výrobků z oblasti softwaru, elektroniky a kybernetiky. Díky úzké spolupráci s výzkumnými institucemi jako České vysoké učení technické v Praze nebo Technická univerzita Vídeň zavádíme špičková inovativní řešení do praxe. CERTICON dlouhodobě participuje na výzkumných a vývojových projektech financovaných jak z českých zdrojů, tak i Evropské unie. Jsme schopni pro vás:

  • Vypracovat studii proveditelnosti zamýšleného projektu/výrobku
  • Navrhnout vhodné technologie pro váš záměr a potřeby
  • Poskytnout odpovídající vědecké pracovníky pro vypracování řešení
  • Zajistit projektový management pro vaše projekty aplikovaného výzkumu
  • Pomoci se zajištěním financování výzkumných a vývojových projektů
  • Vyvinout prototyp a zajistit potřebné certifikace výrobku
  • Zajistit malosériovou/sériovou výrobu

Stejným způsobem CERTICON realizuje vývoj výrobků, které na trhu umísťuje pod vlastním jménem. Důkazem kvality a potřebnosti námi vyvíjených výrobků je přiznaná podpora vývoje z veřejných prostředků.
Od 1. 1. 2012 jsou z veřejných prostředků Programu bezpečnostního vývoje Ministerstva vnitra ČR podporovány tyto vývojové projekty:

  • Aplikovaný výzkum metody pro efektivní management síťové bezpečnosti datových center, ochrany cloud serverů a služeb ověřený praktickým měřením;
  • Vývoj adaptabilních datových a procesních systémů pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách.