Portály a informační systémy

CERTICON má zkušenosti s návrhem, vývojem a nasazováním portálových řešení a informačních systémů v oblasti bankovnictví a veřejné správy. V této oblasti se zabýváme nejen návrhem a vývojem uživatelského rozhraní, ale také návrhem a implementací serverových a servisních částí. Naše řešení založená na portálových technologiích umožňují:

  • dynamiku řešení – dynamickou strukturu webového portálu,
  • snadnou konfiguraci – konfiguraci webového rozhraní, a to obsahu i struktury,
  • technologickou integraci – možnost použití a kombinace rozdílných technologií v rámci jednoho uceleného řešení.

CERTICON vyvíjí portálová řešení založená na mnoha technologiích od klasických Java portálů po standardní MS technologie. Portálová řešení jsou vyvíjena v úzké souvislosti s oblastmi servisně orientované architektury a doménově orientovaného návrhu systémů. Portály jsou integrovány v rámci ucelených řešení našich zákazníků a jsou propojeny s ostatními systémy řešení (včetně například mapových serverů).