Plánování výroby a procesů

Profesionální a moderní společnosti vyžadují přesné a cílené řízení. CERTICON navrhuje a poskytuje systémy pro plánování, řízení a simulaci reálných výrobních procesů založené na multiagentních technologiích. Máme bohaté zkušenosti s nasazováním nejmodernějších multiagentních technologií, které buď podporují rozhodování, nebo poskytují automatizované rozhodování v oblastech, jako je softwarová integrace, plánování výroby a obchodu, řízení dodavatelských řetězců či modelování a simulace složitých procesů a podpora rozhodování.

Na základě využití výsledků úzké spolupráce s Centrem agentních technologií Českého vysokého učení technického v Praze může CERTICON zaručit dodání osvědčených špičkových řešení.

Společnost CERTICON také vlastní technologie založené na dolování dat a strojovém učení, které umožňují zpracovávat množiny nasbíraných hodnot, vytvářet datové modely vhodné pro predikci budoucích hodnot nebo pro vyhodnocení a predikci rizikových událostí, tj. nabízí:

  • Predikce a trendy
  • Analýzy chování systémů z naměřených hodnot
  • Různé predikční algoritmy
  • Predikce rizik a přijetí vhodných opatření