Outsourcing vývoje

Model spolupráce v oblasti outsourcingu a co-sourcingu, který společnost CERTICON nabízí, umožňuje našim partnerům rychle a efektivně využívat naše software inženýry nebo projektové týmy kdykoli a kdekoli na světě. Nabízený model lze shrnout v následujících bodech:

  • Silné technologické zázemí
  • Důraz na kvalitu
  • Inovativní řešení a aplikovaný výzkum
  • Procesy a metody řízení (PMP, Prince2, Agile)
  • Podpora kompletního vývojového cyklu

Služby outsourcingu vývoje společnosti CERTICON vás nezbytně nestaví před zásadní rozhodnutí, zda realizovat celý projekt s využitím vlastních zdrojů, nebo pomocí služeb outsourcingu. Kontaktujte nás a začněte pilotním projektem, zapojením jediného inženýra, případně outsourcingem jediné aktivity, a vyhodnoťte přínos nabízeného modelu pro váš byznys.

Vytváříme skutečné hodnoty pro naše klienty již více než 18 let.