Metody testování

Nabízíme použití rozličných metod testování:

 • Funkční testy (založené na požadavcích systému, instalace či uživatele)
 • Stress testy (automatické a manuální testování pro odhalení nestabilit systému)
 • User driven testy (testování splnění požadavků zákazníka přímo budoucími uživateli systému)
 • Exploratory testy (typ testů, kde je úzce spjata test exekuce s test designem, což minimalizuje náklady na vývoj testů, jejich dokumentaci apod.)
 • Unit testy (testování metod objektů přímo vyvíjeného kódu)
 • Integrační testování (testování integrace nových funkcionalit do produktu)
 • Systémové testování (testování celého systému, např. od zařízení u koncového uživatele až po zpracování dat v databázi)
 • Zátěžové testy
 • Regresní testování

Automatizace testování

 • Nabízíme až 100% využití automatizace, což přináší výrazné snížení nákladů na exekuci testů.
 • Máme zkušenosti s využitím specializovaných nástrojů (QTP, GTS, TestComplete, QFTest aj.), s testováním webových aplikací (PAMIE, WEBTest, Selenium) aj.