Informační bezpečnost

CERTICON je firma s dlouhou tradicí při vývoji software pro kritické činnosti. Ač to na první pohled nemusí být zřejmé, bezpečnost je nutnou podmínkou, aby informační systémy poskytovaly uživateli služby, které očekává, v kvalitě, kterou očekává. Vytváříme software s vědomím, že relevantní bezpečnostní mechanismy musejí být zapracovány již v návrhu informačního systému, protože jejich pozdější přidání buď vůbec nemusí být možné, nebo generuje nezanedbatelné vícenáklady.

Správně navržený a implementovaný software však nemůže eliminovat veškerá bezpečnostní rizika, která plynou například z konfigurace a správy serverů, datových sítí, činností uživatelů, neodpovídajících procesních postupů atd. CERTICON pomáhá svým zákazníkům nastavit a udržovat odpovídající úroveň bezpečnosti ICT. Řešení společnosti CERTICON umožňují zákazníkům zvládat odpovídající rizika při minimalizaci nákladů a zachování komfortu uživatelů.

Více o bezpečnostních konzultacích se dozvíte zde a o bezpečnostním testování zde.

Našimi klíčovými konzultačními službami jsou:

  • Penetrační testy infrastruktury a aplikací
  • Audit bezpečnosti ICT a analýza rizik
  • Návrh bezpečnostních funkcí aplikací a posouzení bezpečnosti aplikací
  • Zavedení a udržování systému řízení bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001

CERTICON je aktivní i na poli výzkumu a vývoje bezpečnostních technologií. Více o našich výzkumných a vývojových aktivitách se dozvíte zde.