Firemní & veřejný sektor

Důležitost informačních technologií v byznysu roste každým rokem. Úspěch závisí na dobré obchodní strategii podporované správnými informačními systémy a technologiemi. Moderní informační systémy jsou zaměřeny více na celkovou podporu obchodních procesů než na podporu jednotlivých funkcí. Dobře naplánované a navržené systémy zlepšují efektivitu práce i obchodní procedury organizace.

CERTICON má bohaté zkušenosti s návrhem a implementací informačních systémů a enterprise aplikací v různých oborech. Systémy vyvinuté společností CERTICON benefitují z použití nejmodernějších IT technologií. Jsou navrhovány a vyvíjeny s plným ohledem na budoucí rozšiřitelnost a potřebu našich partnerů snižovat náklady. Jedním z hlavních aspektů našich systémů je úroveň jejich robustnosti díky našemu systému řízení vývoje a také díky našim širokým zkušenostem ve verifikačním testování.

Naše zkušenosti ve vývoji informačních systémů zahrnují následující oblasti:

  • Informační systémy pro veřejnou správu
  • Aplikace pro plánování projektového řízení a plánování zdrojů
  • Znovupoužitelné integrační platformy pro standardizovanou komunikaci integrovaných systémů
  • Konfigurace a monitoring komunikačních systémů
  • Informační systémy s geografickými daty
  • Řídící systémy a platformy pro řízení výrobních procesů

Případová studie Implementation of Tobacco Labeling Register
 Zobrazit PDF