FEL EX Expert

FEL EX Expert je univerzální diagnostický expertní systém, který je schopen poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci.

Význam diagnostiky je rozhodující pro řadu oblastí od medicíny až po strojírenství či automobilový průmysl. V lékařství jde o rozpoznávání chorobných dějů u lidí a naplánování jejich optimální léčby, zatímco v technice se nejčastěji jedná o „defektoskopii“ neživých zařízení, popř. návrh efektivní opravy. Expertní systém k oběma problémům přistupuje obdobným způsobem a nahrazuje přítomnost odborníků při vyhodnocování nastalých příčin či důsledků. Systém FEL EX Expert je schopen:

  • Přijmout potřebné znalosti ve formě znalostní báze pravidel a využít je pro konkrétní případy, které je třeba vyhodnotit.
  • Odvodit pravděpodobnost události (hypotézy) z báze znalostí spolu s konkrétními údaji o konkrétním diagnostikovaném případu (systému).
  • Komunikovat přitom může automaticky s databází nebo přímo s uživatelem přes grafické uživatelské rozhraní.

S využitím nadstavbových modulů lze systém FEL EX Expert využívat i v režimu automatického monitorování využívaného zařízení a vyvolat upozornění (spuštění alarmu, zaslání SMS atp.) v případě, že nastane nějaká významná událost.

Mezi prakticky používané aplikace systému FEL EX Expert patří například diagnostika vibrací turbosoustrojí v energetice, klasifikace nádorů v onkologii a další.

Více informací o produktu
 Zobrazit PDF

Reference

ŠKODA POWER s.r.o.
FEL EX Expert je využíván jako výpočetní jádro při vibrodiagnostice turbosoustrojí v uhelných elektrárnách. CERTICON a.s. poskytuje služby podpory a konzultační činnost.