Enterprise architektura

Potřeba řízení rozvoje podnikového IT podle jednotné strategie se zvyšuje úměrně s tím, jak narůstá složitost infrastruktury, kdy počet systémů a aplikací může dosahovat desítek až stovek. V neřízeném prostředí může organizace trpět tím, že se nezávisle realizují projekty, které dodávají nepotřebnou či redundantní funkcionalitu.

Zpočátku se tuto oblast, která se nazývá Enterprise architektura (EA), organizace snažily řešit intuitivně. Dnes však zjišťují, že pro zajištění úspěšného rozvoje IT je nutno sáhnout po odborných, a hlavně osvědčených praktikách. EA nabízí sadu nástrojů a osvědčených praktik pro budování homogenního IT prostředí a následné udržování podnikové architektury.

Řídíte ve Vaší společnosti rozvoj IT systémů a plánujete dlouhodobě? Potom je potřebné Vaši Enterprise Architekturu aktivně řídit.

EA vyžaduje podporu všech složek organizace, zejména byznysu a exekutivy, a jejich vzájemnou komunikaci u jednoho stolu. Pro ty, které si ji osvojili, přináší řadu výhod, zejména však následující:

  • EA podává přehled o realizovaných funkčnostech, díky čemuž dokáže lépe sledovat dodržování strategie a zamezit vytváření duplicit.
  • Byznys lépe rozumí práci IT a IT lépe chápe potřeby byznysu a celé organizace.

Odborníci společnosti CERTICON jsou certifikováni na světově uznávaný architektonický rámec TOGAF 9 a jsou schopni poskytovat konzultace ve sféře budování a řízení EA, a to zejména v následujících oblastech:

Konzultace, návrh a dohled EA jako služba

  • Pomůžeme Vám s definicí dlouhodobé strategie rozvoje IT, interpretujeme byznys záměry do IT projektů a požadavků.
  • Pomůžeme Vám se stanovením projektových a vývojových metodik v rámci cyklu EA.
  • Navrhneme architekturu ve všech doménách pro Vaše IT projekty v rámci EA a doporučíme vhodné technologie a produkty.
  • Pomůžeme vám s dohledem nad vývojem a dodržováním principů EA po dobu trvání vašich projektů.
  • Pomůžeme Vám s metodikou změnového řízení v rámci Vašeho procesu EA.