Duben 2012

FEL EX Expert: CERTICON představil nový diagnostický systém se zpracováním neurčitosti v datech a ve znalostní bázi s názvem FEL EX Expert. Systém nachází využití pro diagnostiku v řadě oblastí od medicíny až po strojírenství či automobilový průmysl. FEL EX Expert je připravený k integraci do komplexních řídicích systémů.