Aplikovaný výzkum

CERTICON úzce spolupracuje s Českým vysokým učením technickým v Praze a dalšími vědeckými a výzkumnými institucemi. Společnost realizovala celou řadu projektů aplikovaného vývoje, a to projektů financovaných přímo zákazníkem i projektů spolufinancovaných z dotačních programů. Úzká vazba s vědeckými kapacitami umožňuje společnosti CERTICON aplikovat v projektech nejnovější poznatky a dodávat inovační řešení.
Na základě zkušeností získaných účastí na komerčních výzkumných projektech, projektech výzkumu a vývoje financovaných Evropskou komisí či spoluprací s národními výzkumnými centry, je CERTICON schopen poskytnout nejen nejaktuálnější výzkumné a odborné znalosti, ale také podstatné praktické zkušenosti z reálného nasazení výzkumných výsledků v komerčních aplikacích.
Projekty vlastního týmu aplikovaného výzkumu společnosti CERTICON zahrnují řešení problémů v oblastech, které vyžadují analýzu a zpracování dat, datové sklady, dolování dat, zpracování obrazu, agentní technologie, multiagentní systémy, strojové učení, diagnostiku systémů, sémanticky orientované systémy, evoluční programování, inteligentní robotiku, biokybernetiku a systémy rozpoznávání a syntézy řeči.